Solidarność Wielkopolska - Koniec ze składaniem rocznych PIT-ów
Koniec ze składaniem rocznych PIT-ów
Wtorek 13 listopada 2018

W zeszłym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT. Nowe przepisy zdejmują z Polaków obowiązek sporządzania rocznych rozliczeń podatkowych. Odtąd roczne zeznanie PIT będzie bowiem w całości sporządzane przez urzędy skarbowe.

Już istnieje możliwość, aby to urząd skarbowy sporządził rozliczenie roczne w imieniu podatnika. Rozwiązanie to funkcjonuje jednak w ograniczonej formie i ma zastosowanie jedynie, gdy podatnik złoży wniosek o automatyczne rozliczenie. Przyjęta właśnie ustawa całkowicie zmienia ten stan rzeczy. Od przyszłego roku zniknie jakiekolwiek wnioskowanie.

Zgodnie z nowymi przepisami, Krajowa Administracja Skarbowa wypełni roczne zeznanie podatkowe dla każdego podatnika PIT, bazując na informacjach uzyskanych z szeregu państwowych baz danych. W zeznaniu takim automatycznie uwzględnione zostaną więc nie tylko dochody podatnika czy zapłacone w ciągu roku zaliczki, ale również informacje uzyskane z systemu ZUS (wysokość odliczanych składek) czy systemu PESEL (ulgi na dzieci). Na podstawie zeznań z poprzedniego roku, urząd wypełni również informację o tym, jakiej organizacji podatnik przekazuje swój 1% podatku.

Nadal jednak – jeśli będziemy mieć taką wolę – będziemy mogli samodzielnie wypełnić deklarację.

Automatycznie sporządzona deklaracja w formie elektronicznej zostanie udostępniona każdej osobie na Portalu Podatkowym w dniu 15 lutego. O sporządzeniu takiej deklaracji zostaniemy poinformowani mailowo lub sms-em.

Po zapoznaniu się z treścią wypełnionej już deklaracji, będziemy mogli zaakceptować rozliczenie bez wprowadzania zmian lub zmodyfikować dokument (np. zmieniając niektóre dane o przychodach czy zmieniając formę opodatkowania z indywidualnej na wspólną z małżonkiem). Trzecią możliwością jest odrzucenie rozliczenia i sporządzenie go samodzielnie.

Automatyczne rozliczenie będzie dostępne na Portalu Podatkowym do 30 kwietnia. W przypadku, gdy do tego dnia nie wykonamy żadnego z wymienionych wyżej działań, skarbówka automatycznie zatwierdzi przygotowane wcześniej zeznanie i nie będziemy musieli wykonywać żadnych dodatkowych czynności. W nowym systemie nikomu nie grożą więc już żadne negatywne konsekwencji z powodu niezłożenia rocznego rozliczenia PIT. Osoba niezainteresowana samodzielnym złożeniem deklaracji, będzie mogła całkowicie zignorować tę kwestię. W dniu 30 kwietnia skarbówka uzna bowiem rozliczenie przygotowane przez system za złożone.

Jak podaje portal pox.pl Ministerstwo Finansów szacuje, że aż 25% podatników nie będzie musiało wykonywać żadnych czynności, aby rozliczyć się z PIT, a w przypadku kolejnych 25% osób roczne rozliczenie sprowadzi się do zaledwie dwóch kliknięć.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać już od stycznia 2019 r. i będą miały zastosowanie już do dochodów osiągniętych w 2018 r.

AD