Solidarność Wielkopolska - Konkurs: Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy
Konkurs: Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy
Niedziela 23 czerwca 2013

Celem konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy jest promowanie najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy w sferze ochrony pracy i praworządności w stosunkach pracy. Termin składania wniosków do okręgowych inspektoratów pracy upływa 15 września 2013 r., rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu br.
Regulamin konkursu www.solidarnosc.poznan.pl zakładka Społeczny Inspektor Pracy