Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Wtorek 27 listopada 2018

Prezydent nie przyszedł, poszli do prezydenta

Z Beatą Kocik, przewodniczącą  NSZZ ,,Solidarność” w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu rozmawia Anna Dolska

Wtorek 27 listopada 2018
pixabay.com

– Głównym celem nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta jest uniemożliwienie korzystania przez sklepy ze statusu placówki pocztowej, tak jak to robią obecnie sklepy Żabka. Jest to przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji – mówi przedstawiciel wnioskodawcy poseł PiS Janusz Śniadek.

Wtorek 27 listopada 2018

Rząd łamie prawo - twierdzi „Solidarność” i kieruje skargę do Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Zdaniem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” rząd ustawowo wyłącza z konsultacji podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych przedstawicieli innych związków zawodowych niż branżowy związek zawodowy pielęgniarek i położnych.

Wtorek 27 listopada 2018

„Polacy dzisiaj oszczędzają krótkoterminowo, a zaciągają zobowiązania długorminowe. W ciągu ostatnich 5 lat czas życia kredytu konsumenckiego wzrósł z 24 do 45 miesięcy. Podpisana przez prezydenta ustawa o PPK spowoduje, że będziemy mieli narzędzia do długoterminowego oszczędzania" – powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska podczas uroczystości podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Wtorek 27 listopada 2018

Z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył wybitnym mieszkańcom regionu pamiątkowe medale ustanowione uchwałą Rady Ministrów jako „dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu”.

Wtorek 27 listopada 2018
fot. pochód - pocztówka – archiwum prywatne

Przejdzie ulicami miasta Poznania śladem delegatów i delegowanych na Polski Sejm Dzielnicowy 100 lat temu. Organizatorami są Wojewoda Wielkopolski i Fundacja Zakłady Kórnickie.