Solidarność Wielkopolska - Konkurs „Śladami stanu wojennego”
Konkurs „Śladami stanu wojennego”
Poniedziałek 14 listopada 2016

Zapraszamy młodzież powiatu pilskiego wszystkich szkół średnich do udziału w konkursie pt.: „Śladami STANU WOJENNEGO”. Prosimy o zgłaszanie prac pisemnych oraz graficznych na podstawie jednego z wybranych tematów:

 

„Reakcja działaczy Solidarności i liderów opozycji demokratycznej na wprowadzenie stanu wojennego w Pile i powiecie pilskim.”

„Reakcja ludzi kultury i sztuki /osób publicznych/ na stan wojenny.”

„Wojciech Jaruzelski – ocena postaci.”

„Wpływ stanu wojennego na życie w PRL – gospodarka, społeczeństwo, kultura, prawa człowieka.”

 

Konkurs „Śladami stanu wojennego” składa się z dwóch niezależnych od siebie części.

Pierwsza część konkursu polega na napisaniu eseju /rozprawy/o objętości nie od 200 do 20 000 znaków znormalizowanego wydruku (Times New Roman, czcionka 12 pkt., interlinia 1,5). Praca powinna zawierać stronę tytułową, na której zostanie umieszczony tytuł pracy, imię i nazwisko autora eseju, adres zamieszkania autora, wiek, klasę, numer telefonu i adres e-mailowy, nazwę, adres i numer telefonu szkoły, do której uczęszcza autor nadesłanej pracy, imię i nazwisko opiekuna naukowego oraz jego numer telefonu. Esej należy napisać na podstawie jednego wybranego tematu.

Druga część konkursu polega na zaprojektowaniu grafiki /grafika komputerowa, malarstwo, rysunek, fotografia/, o tytule: „Śladami stanu wojennego”. Grafika powinna być zapisana jako plik „jpg”. Tytuł pracy, imię i nazwisko autora grafiki, adres zamieszkania autora, wiek, klasę, numer telefonu i adres e- mailowy, nazwę, adres i numer telefonu szkoły, do której uczęszcza autor nadesłanej pracy, imię i nazwisko opiekuna naukowego oraz jego numer telefonu powinny znaleźć się w treści maila ze zgłoszeniem.

Zgłoszenie na konkurs polega na przesłaniu jednej lub obu części pracy na adres: effata@wp.pl do dnia 21 listopada 2016 r.

Dodatkowe informacje o konkursie na stronie internetowej: www.effata.of.pl lub kontaktując się z koordynatorem konkursu - Arturem Łazowym, tel. 601-970-679.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA