Solidarność Wielkopolska - Konkurs - Najaktywniejszy inspektor pracy
Konkurs - Najaktywniejszy inspektor pracy
Poniedziałek 28 lipca 2014

Celem konkursu jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na zapewnienie przez zakłady poprawy stanu bhp oraz ochrony uprawnień pracowniczych. Uczestnikami są zakładowi, oddziałowi lub grupowi społeczni inspektorzy pracy (sip).

Konkurs organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w Okręgowych Inspektoratach Pracy. Oczekiwanym rezultatem konkursu jest systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach.

Termin składania wniosków do okręgowych inspektoratów pracy upływa 15 września 2014 r. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu br.