Solidarność Wielkopolska - Konkurs na najaktywniejszego inspektora
Konkurs na najaktywniejszego inspektora
Poniedziałek 9 listopada 2015

Inspektorat Pracy w Poznaniu i Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” jako partner społeczny Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych zapraszają do udziału w konkursie o tytuł: „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”.

Konkurs organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy odbywa się na szczeblu okręgowych inspektoratów pracy. Celem konkursu jest promowanie najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy w sferze ochrony pracy i praworządności w stosunkach pracy. Oczekiwanym rezultatem konkursu jest systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach.

Wnioski z dopiskiem „KONKURS: NAJAKTYWNIEJSZY SIP 2015” należy wysyłać do 19 listopada 2015 r. na adres:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, ul. Św. Marcin 46/50, 61-807 Poznań, a kopię do wiadomości Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” w Poznaniu.
Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia można pobrać ze strony www.solidarnosc.poznan.pl