Solidarność Wielkopolska - Kontrole PIP w koronawirusie
Kontrole PIP w koronawirusie
Wtorek 15 września 2020

Serwis Prawo.pl dotarł do wytycznych Głównego Inspektora Pracy i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących organizacji i funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy w okresie stanu epidemii SARS-CoV-2.

Z zaleceń Głównego Inspektora Pracy, które trafiły do jednostek inspekcji pracy wynika, że z uwagi na epidemię COVID-19 w pierwszej kolejności powinny być podejmowane kontrole wynikające z informacji o istnieniu bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia lub życia pracujących, związane z badaniem śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy, katastrof czy wynikające z rozpoznania skarg.

Zaleca się natomiast odłożenie kontroli w zakładach o wysokim ryzyku. Takich, w których aktualnie występuje ognisko zachorowań, w okresie ostatnich 14 dni stwierdzono zachorowania lub podejrzenie zachorowania, czy też aktualnie jakakolwiek osoba z załogi znajduje się w trakcie 14-dniowej kwarantanny. Zalecane jest również odłożenie kontroli, które ze względu na charakter działalności, niosą ze sobą większe ryzyko zachorowania. Podjęcie zaś działań kontrolnych uzależnione ma być – jak czytamy w zaleceniach - od sytuacji epidemiologicznej w danym regionie oraz w danym czasie i pozostaje do decyzji inspektora pracy, w porozumieniu z przełożonym na podstawie aktualnej wiedzy. W razie wątpliwości zaleca się skontaktowanie się w ramach terenowej współpracy z PIS, celem ustalenia w sposób jednoznaczny, czy na terenie zakładu pracy, w którym zamierzone jest podjęcie czynności kontrolnych, stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Proponuje się podjęcie próby kontaktu telefonicznego z pracodawcą, by przede wszystkim uzyskać informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej u danego pracodawcy, obowiązujących środkach bezpieczeństwa i ochrony przed zakażeniem wirusem COVID-19, a także zweryfikować, w jakim zakresie kontrola może być przeprowadzona na podstawie dokumentów udostępnionych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

GIP i GIS zaleca ponadto podczas prowadzenia czynności kontrolnych na terenie zakładu pracy korzystanie z wydzielonego pomieszczenia. - Czynności kontrolne na terenie zakładu pracy powinny trwać możliwie jak najkrócej – stanowi pkt 2.3 wytycznych. W myśl pkt 2.4, zalecane jest też - w miarę możliwości - prowadzenie czynności kontrolnych, które mogą być prowadzone w formie zdalnej, poza siedzibą pracodawcy.

Opisanych wytycznych nie można znaleźć ani na stronie GIP (PIP), ani GIS. Tymczasem eksperci nie mają wątpliwości, że powinny być ogłoszone - tak, by zapoznać się z nimi mogli wszyscy zainteresowani.

Opr. AD