Solidarność Wielkopolska - Krajówka obradowała w Poznaniu
Krajówka obradowała w Poznaniu
Poniedziałek 13 czerwca 2011
Fot. BN Na obrady do Poznania przyjechało z całej Polski ponad 100 członków Komisji Krajowej.

O skutkach wprowadzenia w Polsce pakietu klimatyczno-energetycznego,  wyborach parlamentarnych i czerwcowej manifestacji w Warszawie dyskutowano podczas obrad Komisji Krajowej 7 i 8 czerwca br. w Poznaniu.

„S” nie poprze żadnej partii

Ważną częścią obrad były relacje Związku ze światem polityki w kontekście jesiennych wyborów parlamentarnych. Wśród propozycji wysunięto wystawienie własnych kandydatów w większościowych wyborach do Senatu, ulokowanie związkowych kandydatów na listach wyborczych innych komitetów, a nawet stworzenie własnej listy wyborczej. Wielu członków KK przypominało jednak negatywne skutki zaangażowania „Solidarności” w politykę w latach 90.

Przed powrotem do polityki przestrzegał szef Związku Piotr Duda: - Nasi członkowie doskonale wiedzą, na kogo nie należy głosować, ale nie chcą ponownego zaangażowania w politykę. „Solidarność” nie będzie zależeć od żadnej partii politycznej. Ta niezależność jest naszym sukcesem i atutem. Dlatego jestem przeciwnikiem angażowania się w politykę po stronie jednej  partii. Zdecydowanie opowiadam się natomiast za wspieraniem solidarnościowych kandydatów startujących z różnych komitetów.

- Trzeba sobie odświeżyć pamięć i przypomnieć, co politycy nam obiecywali i co później robili; jakie partie i jacy politycy dostrzegali rolę „Solidarności” w życiu społecznym.

 

30 czerwca „S” będzie w Warszawie

Członkowie KK podjęli pierwsze ustalenia dotyczące przebiegu manifestacji „S” zaplanowanej na 30 czerwca w stolicy. Będzie to kontynuacja akcji, która pod hasłem „Polityka wasza - bieda nasza” odbyła się 25 maja we wszystkich miastach wojewódzkich.

- Programem politycznym „S” jest obrona ludzi pracy i najbiedniejszej części społeczeństwa. Nie jesteśmy zadowoleni z tego, co się dzisiaj dzieje - mówił szef wielkopolskiej „S” Jarosław Lange. 

Termin protestu - przeddzień objęcia przez Polskę unijnej prezydencji - został wybrany nieprzypadkowo. - Rządzący chcą przed lipcem wszystkie brzydkie sprawy zamieść pod dywan. Dlatego naszym protestem chcemy pokazać, że Polska jest krajem z wieloma wciąż nierozwiązanymi problemami społecznymi - podkreślał przewodniczący „S”.

Podczas spotkania z dziennikarzami P. Duda powiedział, że „S” zgodziła się na to, aby do końca tego roku obowiązywał pakiet antykryzysowy, który zawieszał działanie niektórych zapisów Kodeksu pracy. Jednak Związek sprzeciwia się dalszej liberalizacji prawa pracy.  Nasze stanowisko jest jasne. Trzecia umowa na czas określony ma stawać się z mocy prawa umową na czas nieokreślony, a umowy okresowe nie mogą obowiązywać dłużej niż 18 miesięcy łącznie. 

 

STOP światowej kampanii antywęglowej

Komisja Krajowa przyjęła uchwałę w sprawie skutków wprowadzenia pakietu klimatyczno-energetycznego. Pakiet, odrzucony m.in. przez USA i Chiny, stanowi poważne zagrożenie dla polskiej gospodarki. Spowoduje utratę nawet 200 tys. miejsc pracy i znaczną podwyżkę cen energii, co  w sposób znaczący  poszerzy sferę ubóstwa.

Zdaniem KK polski rząd w czasie pełnienia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej powinien doprowadzić do renegocjacji pakietu. Pod hasłem: „STOP światowej kampanii antywęglowej” „S” przeprowadzi akcję na rzecz wycofania pakietu z gospodarki UE.

wb