Solidarność Wielkopolska - Krajowy Zjazd Delegatów
Krajowy Zjazd Delegatów
Poniedziałek 5 grudnia 2016

Spotkanie z Prezydentem Andrzejem Dudą i Premier Beatą Szydło, wręczenie odznaczeń państwowych, panel dyskusyjny dotyczący dialogu społecznego i założeń reformy oświaty, dyskusja nad zmianami w Statucie oraz przyjęcie uchwał i stanowisk to najważniejsze punkty programu XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbył się 24 – 25 listopada 2016 r. w Orlen Arenie w Płocku. W Zjeździe uczestniczyło ponad 300 delegatów, w tym 16 z Regionu Wielkopolska NSZZ „S”.

W swoich wystąpieniach zarówno prezydent, jak i premier skupili się na realizacji zobowiązań wyborczych składanych w trakcie kampanii wyborczych.

Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom związkowym. Wśród odznaczonych była Ewa Zydorek, członek Zarządu Regionu Wielkopolska, obecnie Sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, która otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Po wystąpieniach Prezydenta A. Dudy i Premier B. Szydło rozpoczęła się robocza część Zjazdu.   Delegaci mogli uczestniczyć w wybranych panelach dyskusyjnych. Jeden z nich dotyczył kodyfikacji prawa pracy, a drugi zmian w systemie oświaty. W części oświatowej uczestniczyła minister Anna Zalewska. Moderatorem drugiej debaty pt.: Kodyfikacja prawa pracy szansą na rozwój dialogu społecznego był przewodniczące wielkopolskiej „S” Jarosław Lange.

Omawiając prace Komisji Krajowej w ostatnich dwóch latach, przewodniczący „S” Piotr Duda podkreślił, że w latach 2010-2014 wszystkie działania Związku były blokowane przez koalicję PO-PSL: - Sytuacja w kraju jest lepsza niż przez ostatnie osiem lat rządów poprzedniej ekipy.

Decyzją KZD kilkanaście osób zostało uhonorowanych tytułem Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”. Wśród tych osób znalazł się Czesław Kamiński, przewodniczący KZ w Philips w Pile.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad odbyły się wybory uzupełniające do Komisji Krajowej NSZZ „S”. Na dwa wakujące miejsca zostali wybrani Zbigniew Gadzicki z Regionu Dolny Śląsk i Paweł Szpunar z Regionu Rzeszowskiego.

Pierwszego dnia obrad przyjęto apel do organizatorów branżowych pielgrzymek na Jasną Górę o uczestnictwo przede wszystkim w organizowanej od 34 lat Pielgrzymce Ludzi Pracy, której inicjatorem był bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

„Wypełnijmy wolę naszego Patrona i nie dzieląc się na zawody i branże  wszyscy wspólnie, w trzecią niedzielę września, podążajmy przed oblicze Matki Narodu” – napisano w apelu.

Przyjęto również Uchwałę w sprawie ochrony znaku NSZZ „Solidarność”. „Posługiwanie się tą nazwą czy znakiem graficznym bez zgody władz NSZZ Solidarność spowoduje wszczęcie odpowiednich działań prawnych dla ochrony dóbr Związku” - czytamy w Uchwale.

W najbliższym czasie Komisja Krajowa przeprowadzi szeroką kampanię informacyjną na rzecz ochrony nazwy i znaku „Solidarność”.

W drugim dniu obrad delegaci skupili się na zmianach w Statucie Związku, mających przede wszystkim uporządkowanie dokumentu oraz przyjęli uchwały i stanowiska m.in.: 

w sprawie ochrony działaczy związkowych: chodzi o podjęcie przez KK działań zmierzających do zmian legislacyjnych, polegających na zwiększeniu odpowiedzialności osób łamiących prawo w zakresie szczególnej ochrony stosunku pracy działaczy związkowych oraz zniwelowania skutków bezprawnego wypowiedzenia stosunku pracy do momentu rozstrzygnięcia sądowego. Delegaci postulują, aby osoba, której sąd udowodni bezpodstawne zwolnienie z pracy pracownika ponosiła dodatkową odpowiedzialność;

w sprawie wieku emerytalnego: chodzi o wprowadzenie emerytur zależnych m.in. od stażu pracy, czyli ustanowienia prawa do emerytury po 35 latach pracy dla kobiet i 40 dla mężczyzn;  

w sprawie odpisu na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych w 2017 roku: chodzi o „odmrożenia” bazy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2017 r. i kolejne lata. Propozycje ustaw okołobudżetowych na 2017 r. zakładają dalsze „zamrożenie” funduszu świadczeń socjalnych na poziomie roku 2016 oraz utrzymanie podstawy naliczania wysokości odpisu na fundusz na poziomie roku 2010;

w sprawie zmiany przepisu Ustawy o związkach zawodowych: chodzi o  zobowiązanie pracodawców do udostępnienia związkom zawodowym informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania oraz kwartalnego raportu finansowego zakładu pracy;

w sprawie pracy zmianowej: chodzi o zmianę przepisów Kp zmierzających do ograniczenia świadczenia pracy w niedziele i święta w systemie pracy zmianowej;

w sprawie pracy weekendowej: chodzi o to, aby z Kp, w części dotyczącej świadczenia pracy w piątki soboty i niedziele,  usunąć dopuszczalność w tym systemie pracy w święta;

w sprawie reprezentatywności związków zawodowych: chodzi o to, aby pracowników przed pracodawcą mogły reprezentować tylko takie organizacje związkowe, które albo posiadają wysoką reprezentatywność na terenie zakładu, albo są reprezentatywne w skali kraju;

w sprawie standardów MOP dotyczących przemocy wobec kobiet i mężczyzn w miejscu pracy: chodzi o stworzenie takich standardów, które będą obejmować wszystkich pracowników na każdym stanowisku pracy oraz będą zawierać przepisy dotyczące zapobiegania, zwalczania przemocy i zadośćuczynienia dla jej ofiar.

b