Solidarność Wielkopolska - Kupuję NaSze Produkty
Kupuję NaSze Produkty
Poniedziałek 8 czerwca 2020

W trosce o miejsca pracy Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” rozpoczął akcję „Kupuję NaSze Produkty”, która polega na promowaniu artykułów wytwarzanych w przedsiębiorstwach, których organizacje zakładowe tworzą Sekretariat.

- Panująca epidemia koronawirusa przynosi wiele zagrożeń dla naszej gospodarki, a co za tym idzie, zagrożeń dla naszych miejsc pracy. W tym okresie musimy być szczególnie solidarni ze sobą nawzajem podejmując wiele różnych działań, które mogą nam pomóc w walce o nasze miejsca pracy. Dlatego w imieniu Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S” zachęcam do przyłączenia się do naszej autorskiej akcji „Kupuję NaSze Produkty”.  Akcja polega na promowaniu artykułów wytwarzanych w przedsiębiorstwach, których organizacje zakładowe tworzą Sekretariat. W ten sposób chcemy wspierać funkcjonowanie przedsiębiorstw i chronić miejsca pracy!

Akcja polega na:

  • wybieraniu podczas zakupów produktów wytwarzanych w naszych przedsiębiorstwach,
  • zachęcaniu do tego swojej rodziny i znajomych - tym samym będziemy wspierać nasze przedsiębiorstwa i swoje miejsca pracy,
  • wspieraniu siebie nawzajem zgodnie z naszymi solidarnościowymi wartościami.

 

W tej akcji nie ma znaczenia kapitał przedsiębiorstwa, tylko fakt, że dane przedsiębiorstwo daje nam miejsca pracy

Raz na dwa tygodnie będziemy zamieszczać plakaty informujące o naSzych markach utrzymujących naSze miejsca pracy zachęcając do ich wyboru podczas codziennych zakupów.

*****

Produkty można znaleźć na stronie internetowej Sekretariatu: http://solidarnosc-spozywcow.pl/akcja-kupuje-nasze-produkty. Lista będzie systematycznie uzupełniana.