Solidarność Wielkopolska - Kwota wolna od podatku wzrośnie aż 10 razy?
Kwota wolna od podatku wzrośnie aż 10 razy?
Wtorek 16 marca 2021

Nowy program gospodarczy rządu zakłada podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu aż 30 tys. zł. Jak obliczył serwis pox.pl, po wprowadzeniu tej zmiany, pensja przeciętnego Polaka zwiększy o 400 zł, a emerytury w większości pozostaną w ogóle nieopodatkowane.

W aktualnym stanie prawnym, kwota wolna od podatku wynosi 8000 zł, ale jedynie dla nielicznej grupy najmniej zarabiających. Dla większości Polaków kwota wolna od podatku nie zmieniła się od wielu lat i wynosi zaledwie 3091 zł.

Realizacja postulatu podwyższenia kwoty wolnej do 30000 zł oznaczać będzie zatem aż 10-krotne jej zwiększenie. Powoduje to również, że pensje i emerytury do kwoty 2500 zł pozostałyby całkowicie nieopodatkowane.

Pozostaje oczywiście pytanie, czy zwiększona do 30 tys. zł kwota wolna obowiązywać będzie w równym stopniu wszystkich podatników, czy też będzie maleć wraz ze wzrostem dochodu. Niewiadomą pozostaje również data wprowadzenia wyższej kwoty wolnej.

Wraz z projektem podwyższenia kwoty wolnej od podatku, kolejny wraz wspomina się o propozycji tzw. ilorazu rodzinnego, czyli wspólnego rozliczenia podatkowego nie tylko z małżonkiem, ale również ze wszystkimi dziećmi. Miałaby być wzorowana na systemie francuskim. System ten polega na tym, iż dochód osiągany przez małżonków dzielony jest przez liczbę osób w rodzinie. Dopiero do tak otrzymanej wartości przyporządkowywana jest odpowiednia stawka podatkowa. Dzięki temu, rodziny wychowujące większą liczbę dzieci, obciążane są proporcjonalnie niższymi stawkami podatku, co w rezultacie powoduje kilkukrotne obniżenie podatku do zapłaty.
Założenia Nowego Ładu mają zostać oficjalnie przedstawione już 20 marca.
AD

Kwoty wolne od podatku w euro w krajach EU

Źródło: https://silverhand.eu/