Solidarność Wielkopolska - Lasy Państwowe mają załatać dziurę w budżecie
Lasy Państwowe mają załatać dziurę w budżecie
Poniedziałek 13 stycznia 2014

Ministerstwo Środowiska przedstawiło założenia do projektu nowelizacji ustawy o lasach. Rządowe plany zakładają nałożenie na Lasy Państwowe opłaty, która ma załatać dziurę budżetową. W ciągu 2 lat ma być to 1,6 mld zł (po 800 mln zł rocznie), a od 2016 r. po 100 mln zł. 

– Wszyscy rozumiemy, że trzeba wesprzeć budżet państwa, ale na tyle, ile możemy, w granicach zdrowego rozsądku. Jednak kwoty narzucone przez rząd, bez wcześniejszych konsultacji zachwieją całą gospodarką leśną – komentuje przewodniczący Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniew Kuszlewicz – To niczym nieuzasadniona grabież, zważając na możliwości Lasów Państwowych. My po prostu nie jesteśmy w stanie przekazać tak dużej daniny bez szkody dla lasów. W tej sytuacji trudno o akceptację proponowanych założeń.


Wątpliwości strony społecznej budzi też tempo podejmowanych decyzji, co w sposób oczywisty przekłada się na niską jakość proponowanych zmian. Na początku stycznia w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli dyrektor generalny Lasów Państwowych, szefowie poszczególnych dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych oraz związkowcy z "Solidarności" i Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. - Przedstawiciele resortu środowiska po prostu zakomunikowali nam swoje decyzje - relacjonuje Kuszlewicz - Nie było mowy o dyskusji z ministrem Maciejem Grabowskim, który poświęcił dzisiaj tak ważnej sprawie jak Lasy Państwowe zaledwie 15 minut!

 

Przedstawiciele stron uczestniczących w spotkaniu zdążyli przekazać ministrowi środowiska wspólne oświadczenie oraz stanowisko Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, w którym wyrażają swój sprzeciw wobec sposobu procedowania nowelizacji ustawy, która nie została poprzedzona żadną konsultacją.

Kolejne spotkanie w ministerstwie odbędzie się 14 stycznia.