Solidarność Wielkopolska - Łatanie dziurawej ustawy
Łatanie dziurawej ustawy
Poniedziałek 8 października 2018

- Minister Elżbieta Rafalska zgodziła się, by prace nad zmianą ustawy wykluczającą możliwość sztucznego przekształcania się placówek handlowych w punkty usług pocztowych nabrały tempa. Mamy nadzieję, że ustawa zostanie znowelizowana jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia – mówi Tygodnikowi Solidarność Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. Spotkanie poświęcone temu problemowi odbyło się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wcześniej Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” zwrócił się do Minister Elżbiety Rafalskiej z pismem, w którym podkreślił konieczność sprecyzowania niektórych przepisów prawa, tak aby sieci handlowe nie mogły się przekształcać w placówki pocztowe i tym samym łamać idei ustawy. Początkowo ministerstwo nie spieszyło się z wprowadzeniem zmian. Teraz, jak twierdzi Bujara, ma się to zmienić. 

Już w kwietniu portale internetowe informowały, że na drzwiach sklepów sieci Żabka pojawiły się informacje, że jest to także punkt usług pocztowych. Niedawno zaś sieć wygrała kilka spraw w sądzie. Na podstawie wyroków placówki sieci mogą działać w niedzielę, jako placówki pocztowe wyłączone spod obowiązywania ustawy. Ustawodawca dopuścił bowiem wiele wyjątków w tym akcie prawnym.  

Solidarność obawa się, że sieć Żabka da zły przykład innym właścicielom punktów handlowych. Zwraca też uwagę, że działanie sieci jest sprzeczne z duchem i ideą ustawy.  Dlatego postuluje zmiany. Z propozycjami zwróciła się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

solidarnosc.org.pl

ab