Solidarność Wielkopolska - List w sprawie filmu „Pod opieka operacyjną”
List w sprawie filmu „Pod opieka operacyjną”
Poniedziałek 24 lutego 2014

Przewodniczący wielkopolskiej „Solidarności” Jarosław Lange wystosował do redaktora naczelnego Głosu Wielkopolskiego Adama Pawłowskiego pismo w sprawie odmowy udostępnienia łamów „Głosu”  Annie Piasek-Bosackiej na zamieszczenie listu otwartego, w którym odnosi się do artykułu red. Krzysztofa Kaźmierczaka o filmie dokumentalnym „Pod opieką operacyjną”.

„Red. K. Kaźmierczak wielokrotnie publikował w dzienniku swoje opinie na temat przyczyn śmierci Piotra Majchrzaka. W tym kontekście przedstawienie kwestii tak ważnej dla rodziny Piotra oraz środowiska NSZZ „Solidarność” i  społeczeństwa naszego miasta tylko z punktu widzenia jednej strony jest poważnym zubożeniem procesu dochodzenia do prawdy w tej sprawie” – czytamy w piśmie do „Głosu”.

 

J. Lange zapowiedział, że „Solidarność” prześle list otwarty Anny Piasek-Bosackiej do ponad 500 organizacji zakładowych działających w Regionie Wielkopolska i umieści na stronie internetowej, „aby członkowie Związku i pracownicy tych zakładów mogli poznać różne punkty widzenia na przyczyny śmierci Piotra Majchrzaka - zarówno prezentowane przez Autorów filmu „Pod opieką operacyjną”, jak i red K. Kaźmierczaka.