Solidarność Wielkopolska - Medal dla ks. Leszka Woźnicy
Medal dla ks. Leszka Woźnicy
Poniedziałek 10 listopada 2014
fot. Piotr Gajewski, www.ipn.gov.pl

W poniedziałek, 3 listopada br.,  w 30. rocznicę pogrzebu księdza Jerzego Popiełuszki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński wręczył czterem księżom zaangażowanym w działalność opozycyjną, współpracującym z „Solidarnością” w czasach PRL Krzyż Wolności i Solidarności przyznany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Uroczystość odbyła się w sali im. Janusza Kurtyki w warszawskiej siedzibie IPN. Wśród odznaczonych znalazł się ks. Leszek Woźnica  z Kongregacji Ojców Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu, związany do dziś z Leszczyńską „Solidarnością”.

Ks. L. Woźnica  w 1988 r. został współorganizatorem Duszpasterstwa Świata Pracy na Świętej Górze w Gostyniu. Inicjował spotkania  z  ciekawymi ludźmi  m.in. ks. dr. Józefem Kowalikiem., ks. dr. Markiem Jędraszewskim. Na dożynkach gminnych we Wschowie  organizowanych przez „Solidarność” Rolników Indywidualnych wygłosił kazanie, w którym - jak raportował funkcjonariusz SB – zawarte były „wrogie treści”. Takich kazań wygłaszanych na Świętej Górze w Gostyniu podczas comiesięcznych Mszy za Ojczyznę było wiele. Donosił o nich ówczesny  rzecznik rządu Jerzy Urban. 

21 grudnia 1988 r. ks. L. Woźnica - organizator Pielgrzymki Ludzi Pracy z Regionu Leszczyńskiego do Częstochowy - został oficjalnie Duszpasterzem Ludzi Pracy, choć już wcześniej przez struktury NSZZ „Solidarność” był za takiego uznawany. Aktywnie włączył się promowanie solidarnościowych kandydatów startujących w czerwcowych wyborach do parlamentu z list komitetów obywatelskich

Duszpasterz znany ze swojej patriotycznej postawy wygłaszał kazania patriotyczne podczas świąt narodowych - 3 Maja, 11 Listopada w obrębie działań regionu leszczyńskiego NSZZ „Solidarność”, pomagał ludziom opozycji  z regionu Leszno, Gostyń, Góry, Rawicza, Kościana i Poznania.

Współpracował z ks. superiorem  Zbigniewem Starczewskim i ks. Michałem Smagaczem. Był otwarty na problemy ludzi pracy,  przejawiał  wielką patriotyczną postawę, którą potrafił zaszczepić w środowiskach robotniczych ówczesnych  działaczy NSZZ  „Solidarność”.

Nadal blisko jest związany z ruchem związkowym.

Odznaczenie dla ks. Leszka wzruszyło  nas, ludzi „Solidarności”. Gratulujemy.

bg