Solidarność Wielkopolska - Medale Stulecia Niepodległości
Medale Stulecia Niepodległości
Wtorek 27 listopada 2018

Z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył wybitnym mieszkańcom regionu pamiątkowe medale ustanowione uchwałą Rady Ministrów jako „dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu”.

Medal jest uhonorowaniem wydarzeń związanych z obchodami stulecia. Hołdem i uznaniem wobec pokoleń, które swoją niezłomną walką o zachowanie polskości przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli.

Zostały nimi odznaczone osoby, które przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Polski i które wykazały się nienaganną służbą publiczno-cywilną lub wojskową, walczyły o niepodległość Polski, działały na rzecz przemian demokratycznych, wykazały się aktywną działalnością zawodową i społeczną, a także na polu nauki, literatury i sztuki.

Wśród odznaczonych znaleźli się działacze Solidarności, samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele sztuki, nauki i kultury.

- Dzisiejsza uroczystość wpisuje się w piękny rok, w którym obchodzimy dwie niezwykle ważne dla naszego kraju rocznice: odzyskania niepodległości oraz setną rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Jest to szczególny rok patriotów. Raz na sto lat obchodzimy takie uroczystości. Wspólnie dźwigamy tę wielką pamięć. Jest to też wyzwanie na przyszłość, budowania wolnej, suwerennej Rzeczpospolitej, dbania o nią i niesienia pamięci na dalsze pokolenia - mówił wojewoda Zbigniew Hoffmann.

W swoim wystąpieniu Wojewoda nawiązał także do wizerunku medalu. Jest to  posrebrzany metal w kształcie prostokąta. Na awersie znajduje się  wizerunek Orła Białego w koronie, wokół którego umieszczone są wizerunki Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego oraz Józefa Hallera, a  w dolnej części napis: 100-lecie odzyskania Niepodległości. Na rewersie znajduje się cytat z kazania ormiańsko-katolickiego arcybiskupa Lwowa Józefa Teodorowicza: „To, co zdołały pokolenia tamte, dlaczego byście temu nie mogli podołać i wy?”,  a w dolnej części znajduje się wizerunek Legionów Polskich.

Wśród kilkudziesięciu odznaczonych znaleźli się m.in. Janusz Pałubicki, Leszek Dąbrowski, Karol Pabisiak, Maciej Musiał, Dariusz Lipiński, Edwin Klessa, Stanisław Oskierko, Jerzy Sówka, ks. dr Jarosław Wąsowicz.

Podczas uroczystości zaproszeni goście obejrzeli filmy „Powstanie Wielkopolskie – Zwycięstwo. 12 scen z życia Prauzińskiego” oraz „Zdobycie Pojazdu Pancernego”.

Pierwszy z nich opowiada o losach Leona Prauzińskiego – malarza Powstania Wielkopolskiego i jego obrazach. W filmie występują potomkinie Prauzińskiego, które opowiadają o swoim przodku. Rodzina zachowała wiele pamiątek i fotografii, które dzięki produkcji zostaną udostępnione szerszemu gronu odbiorców.

Film powstał we współpracy z grupami rekonstrukcyjnymi, odtwarzającymi wydarzenia z 1918 roku. Producentem projektu jest Telewizja Polska w Poznaniu, partnerem Instytut Pamięci Narodowej. Ekspertem i konsultantem historycznym był prof. Janusz Karwat.

Drugi film przedstawia wydarzenia, jakie rozegrały się w Budzyniu koło Chodzieży 7 lutego 1919 roku, kiedy to kompania rogozińska, dowodzona przez Wiktora Skotarczaka, odparła niemiecki atak i zdobyła pojazd pancerny Erhardt. Powstał przy współpracy wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna i Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu.

Oba filmy to projekty wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna i TVP3 Poznań, zrealizowane w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Dostępne są na stronie internetowej „Zwycięstwo”.