Solidarność Wielkopolska - Medale dla najlepszych nauczycieli
Medale dla najlepszych nauczycieli
Poniedziałek 30 października 2017
fot. Małgorzata Jagielska

Ponad dwustu nauczycieli i pracowników administracji oświatowej otrzymało odznaczenia państwowe i medale z okazji święta Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się 20 października w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Osobom wyróżniającym się w swojej pracy przyznane zostały odznaczenia państwowe: Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystość uświetnił występ muzyczny uczniów poznańskiej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza.

Wśród wyróżnionych, które z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Leszczyńskiej odebrały Medal Komisji Edukacji Narodowej, były nauczycielki z Litwy.

Edita Staniulioniene nauczycielka i pedagog muzyki w Szkole Podstawowej w Duksztach, Szkole Podstawowej im. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy oraz przedszkolu w Mejszagole.

Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana m. in. przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” oraz Wydział Oświaty Rejonu Wileńskiego.

Jej uczniowie są uczestnikami i laureatami licznych konkursów i festiwali np. Kwiaty Polskie i Poezja Marii Konopnickiej.

E. Staniulioniene jest członkiem Związku Polaków na Litwie i Stowarzyszenia „Macierz Polska” oraz polskiego zespołu wokalnego Mejszagolanki.

Lilija Ogint uczy języka polskiego i biologii w Szkole Podstawowej im. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy w rejonie wileńskim. Od 2010 r. jest wicedyrektorem tej placówki.

Jej uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach i olimpiadach zdobywając laury m.in. w dziedzinie ortografii, recytacji, znajomości literatury.

L. Ogint dwukrotnie była laureatką w kategorii „najlepszy polonista” w konkursie Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel.

Należy do Związku Polaków na Litwie oraz do Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna”. Przez wiele lat była członkiem zespołu pieśni  i tańca „Wileńszczyzna”.

Lidia Wojtkiewicz wykłada matematykę w Szkole Podstawowej w Kolonii Wileńskiej. Jest również choreografem zespołu „Strumyk”, uczy polskich i litewskich tańców ludowych. Tancerze tego zespołu z sukcesami brali udział w wielu festiwalach na Litwie i w Polsce.

L. Wojtkiewicz rozpropagowała w szkole konkurs „Międzynarodowy Kangur Matematyczny”. Zainteresowała tym przedmiotem wielu uczniów, którzy później z powodzeniem rozwijali swoje umiejętności na studiach.

Dwukrotnie była wyróżniona tytułem najlepszy nauczyciel matematyki w szkołach podstawowych.

Wszystkie nauczycielki z podwileńskich szkół z wielkim zaangażowaniem dbają o promocję kultury i oświaty polskiej na Litwie organizując obchody świąt patriotycznych i religijnych, skupiając młodzież wokół polskich tradycji narodowych.

*****

Odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostały - od lewej: Lilija Ogint, kurator Elżbieta Leszczyńska, Lidia Wojtkiewicz, Edita Staniulioniene