Solidarność Wielkopolska - Medale na święto edukacji
Medale na święto edukacji
Poniedziałek 14 listopada 2016
fot. Wojciech Miśko

Pięciu nauczycieli z poznańskich szkół i placówek zostało w tym roku wyróżnionych Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość wręczenia medali odbyła się 25 października w siedzibie Zarządu Regionu Wielkopolska. O to szczególne wyróżnienie wystąpiła Sekcja Międzyregionalna NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Wielkopolska, doceniając nie tylko zaangażowanie i sukcesy związane z wykonywaną pracą, ale także szczególny trud włożony w pracę społeczną i związkową na rzecz innych ludzi.

Odznaczeni zostali: Piotr Dukat, nauczyciel Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu, Małgorzata Dziwisz-Gembicka, nauczycielka Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, Beata Lewicka-Płaczek, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 20 w Poznaniu, Dagmara Wandachowicz, nauczycielka Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu i Krzysztof Wojciechowski, nauczyclel Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym. 

W uroczystości udział wzięli m.in.: Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska, wicekurator Hanna Rajcic-Mergler, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Czesław Kruszek, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Wojciech Banaś oraz dyrektorzy poznańskich szkół.

Uroczystość uświetniły występy uczniów z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu.

B