Solidarność Wielkopolska - Mediacje jako sposób rozwiązywania sporów
Mediacje jako sposób rozwiązywania sporów
Poniedziałek 27 listopada 2017

Podpisaniem porozumienia dotyczącego mediacji pracowniczych zakończyła się konferencja pt. „Perspektywy mediacji w stosunkach pracy w Wielkopolsce”, która w piątek 17 listopada 2017 r.  odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Organizatorami konferencji  byli: Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, Pracodawcy RP Wielkopolska oraz Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, a patronat nad nią objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Sygnatariusze Porozumienia - Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  Jarosław Lange,  przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, Wojciech Kruk, prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu oraz Wojciech Celichowski, kierownik Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji - postanowili powołać wspólny zespół zajmujący się wprowadzeniem mediacji w stosunkach pomiędzy pracownikami a pracodawcami oraz zainteresować mediacją pracowniczą jak największą liczbę podmiotów.

Efektem tej działalności będzie odciążenie sądów, skrócenie czasu trwających w nich postępowań, a także obniżenie kosztów wynikających z długotrwałych procesów sądowych. Prelegenci występujący podczas konferencji przedstawili różne aspekty polubownego załatwiania sporów.

O prawnych regulacjach procesu mediacji mówiła w swoim wystąpieniu dr hab. Joanna Mucha. Natomiast  ich zastosowanie w praktyce przedstawiła Agnieszka Lisek mediator z Polskiego Centrum Mediacji w Poznaniu. Znaczenie rozwiązywania sporów bez długotrwałej procedury sądowej było tematem wystąpień Dariusza Wegnerskiego reprezentującego Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność” oraz mec. Tobiasza Kowalczyka przedstawiciela Volkswagena Poznań

Ta konferencja jest początkiem ciężkiej pracy nad promowaniem i praktycznym zastosowaniem dobrego stylu rozwiązywania konfliktów – podsumował J. Lange.