Solidarność Wielkopolska - Mediacje w Poczcie Polskiej
Mediacje w Poczcie Polskiej
Poniedziałek 8 lipca 2019

27 czerwca br., w ramach trwającego sporu zbiorowego, rozpoczęły się mediacje w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej SA między organizacją związkową a Zarządem PP SA.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Pracodawcy z Prezesem Przemysławem Sypniewskim oraz Wiceprezesem Pawłem Przychodzeniem, mediator z listy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ustalony wspólnie przez strony sporu zbiorowego oraz członkowie zespołu negocjacyjnego reprezentujący OM NSZZ „Solidarność” PPP - Paweł Jędrzejewski, Marcin Gallo, Maria Stachowska i Sławomir Steltmann.

Związkowcy podtrzymali postulat dotyczący wzrostu wynagrodzeń zasadniczych o kwotę 495,00 zł wszystkim pracownikom objętym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Prezes PP SA zakomunikował, że sytuacja finansowa Spółki nie pozwala na wzrost wynagrodzeń, jakiego oczekuje Solidarność i przedstawił swoje propozycje: - dodatkowe cykliczne wypłaty uzależnione od wzrostu wskaźników terminowości dla pracowników eksploatacji w RS i RD POL; za lepsze wyniki w zakresie terminowości pracownicy otrzymywaliby dodatkowo 50, 100, 150 lub 200 zł miesięcznie, w zależności od wyników w danej jednostce, - jednorazowe świadczenie związane z grudniowym okresem świątecznym w wysokości 300 zł dla wszystkich pracowników objętych ZUZP.

. Termin kolejnego spotkania mediacyjnego (najprawdopodobniej  na początku lipca) zostanie ustalony po pierwszym w IV kadencji posiedzeniu Zarządu Poczty Polskiej SA.

solidarnosc-poczta.pl