Solidarność Wielkopolska - Mediacje w stosunkach pracy
Mediacje w stosunkach pracy
Poniedziałek 11 czerwca 2018

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zapraszają na konferencję pt. „Mediacje w stosunkach pracy – nowa perspektywa praktyczna”, która odbędzie się 21 czerwca 2018 r. w godz. 14.00-16.00 na Wydziale Prawa i Administracji UAM przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu, w Auli Profesora Zbigniewa Radwańskiego.

W programie m.in.:

  1. Przedstawienie pilotażowego programu: Mediacje w stosunkach pracy w Wielkopolsce – Prezes Pracodawców RP Wielkopolska Tomasz Działyński i Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Jarosław Lange.
  2. Wystąpienie Pani Agaty Oklińskiej, Zastępcy Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  3. Prawne podstawy mediacji w sprawach pracowniczych – dr hab. Joanna Mucha,
  4. Uwarunkowania mediacji w przestrzeni gospodarczej – dr Alicja Mikołajewicz-Woźniak.
  5. Mediacje w stosunkach pracy w Wielkopolsce a rzeczywistość społeczno-gospodarcza: kolejne kroki na drodze wdrożeniowej – mec. Wojciech Celichowski (WIPH), Jarosław Lange (Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność).

Chęć udziału w konferencji prosimy potwierdzić do 17 czerwca na adres: aklupa@amu.edu.pl