Solidarność Wielkopolska - Mediator w Solarisie
Mediator w Solarisie
Poniedziałek 20 stycznia 2020

Od jesieni związkowcy z podpoznańskiego Solaris Bus&Coach SA bezskutecznie prowadzą negocjacje z zarządem spółki. Najważniejszym postulatem jest wzrost wynagrodzeń. W listopadzie ,,Solidarność” zorganizowała protest, wzięło w nim udział 500 osób. 22 listopada strona społeczna przystąpiła do sporu zbiorowego. Osiem spotkań nie przyniosło porozumienia. Teraz do Solarisa wkroczy mediator.

Teraz pracownicy produkcyjni zarabiają średnio 3700 zł brutto. Związki postulują podwyżki w wysokości 300 zł na etat.

- Kolejne nasze postulaty to stworzenie dodatku stażowego, umożliwienie pracownikom powyżej 60. roku życia zmiany stanowiska pracy na mniej obciążające oraz wprowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – mówił w rozmowie z SW Albert Wojtczak, przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ ,,Solidarności” w Solaris Bus&Coach SA. - Nowi pracownicy na starcie otrzymują trochę mniejsze wynagrodzenie niż pracownicy z długoletnim stażem. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że uwarunkowane jest to sytuacją na rynku pracy, ale to niesprawiedliwe, że pracownik, który ma doświadczenie i poświęcił firmie wiele pracy, zarabia tyle samo, co świeżo przyjęty. Problem w tym, że nie ma u nas ani siatki płac, ani zakładowego układu zbiorowego pracy, który doceniałby pracowników za lojalność i lata poświęcone naszej firmie.

Pracodawca złożył w negocjacjach swoją ofertę, która jego zdaniem była ,,realna z finansowego punktu widzenia”, ale nie jest zadowalająca z punktu widzenia pracowników. Związkowcy liczą, że dzięki mediatorowi uda się osiągnąć satysfakcjonujące pracowników porozumienie z pracodawcą.

AD