Solidarność Wielkopolska - Miesiąc Honorowego Krwiodawstwa
Miesiąc Honorowego Krwiodawstwa
Poniedziałek 13 sierpnia 2012


Wypełniając testament błogosławionego Jana Pawła II zawarty w słowach: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi", od 2006 roku Związek prowadzi akcję dni honorowego krwiodawstwa NSZZ „Solidarność”.

- To wspaniały pomnik Ojca Świętego i praktyczna realizacja Jego nauki - uzasadniali pomysłodawcy swoją inicjatywę. Początkowo, w związku z rocznicą śmierci papieża, były one organizowane w kwietniu, jednak w 2008 r. Krajowy Zjazd Delegatów zdecydował o przesunięciu akcji na sierpień, gdyż - jak  wynika z doświadczeń centrów krwiodawstwa - to właśnie latem zapasy banków krwi są na dramatycznie niskim poziomie, a wydawanie krwi ograniczane jest często do przypadków bezpośredniego zagrożenia życia.

Krwi nie zastąpi żaden specyfik. Każdego roku z krwi korzysta ponad 2 mln chorych. Krew jest bazą dla wielu podstawowych leków i nie da się jej wyprodukować. Co roku nawet 500 000 osób oddaje krew, z czego honorowi krwiodawcy czynią to kilkakrotnie w ciągu roku. Jednorazowo bezpiecznie można oddać 450 ml krwi, mężczyźni nie częściej niż co 8 tygodni, a kobieta co 12 tygodni.

Przez cały sierpień można oddać krew w stacjach krwiodawstwa i krwiolecznictwa w całej Polsce. Na stronach internetowych centrów krwiodawstwa można znaleźć informacje o bieżących potrzebach stacji oraz o wyjazdowych akcjach pobierania krwi. Dzień oddawania krwi jest wolny od nauki, pracy. Należy pamiętać o zabraniu odpowiedniego zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa.

 

Przypominamy, że w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu od 7 lat zarejestrowany jest „Bank Krwi Solidarność - Zarząd Regionu Wielkopolska”. Można także oddawać krew indywidualnie w RCKiK w Poznaniu i w oddziałach terenowych, podając hasło „Bank Krwi Solidarność”.

 

W Poznaniu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa mieści się przy ul. Marcelińskiej 44, tel.: 61-886-33-00, 61-886-33-32, www.rckik.poznan.pl