Solidarność Wielkopolska - Minimalna w 2022: 3010 zł
Minimalna w 2022: 3010 zł
Poniedziałek 20 września 2021

W 2022 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 210 zł. Od stycznia będzie ono wynosić 3010 zł brutto, czyli o 7,5 proc. więcej niż obecnie. Rząd zaakceptował też nową minimalną stawkę godzinową za pracę. Od przyszłego roku będzie wynosiła 19,70 zł brutto.

Wcześniej rząd przedstawił na Radzie Dialogu Społecznego  propozycję „minimalnej” w wysokości trzech tysięcy złotych, która nie została zaakceptowana przez stronę społeczną, jak i przez stronę pracodawców. W takiej sytuacji rząd ustalił wynagrodzenie minimalne na wysokości 3010 zł.

Zmiana będzie dotyczyła ok. 2,2 mln Polaków, którzy pracują za najniższą stawkę.