Solidarność Wielkopolska - Ministerstwo Finansów naprawia błąd
Ministerstwo Finansów naprawia błąd
Poniedziałek 10 lutego 2014

Informowaliśmy na łamach ,,SW” o opłacie skarbowej, którą muszą uiścić osoby składające wnioski o przyznanie ulgi energetycznej. Wysokość tej opłaty określono na 10 zł, a ulga za 1 miesiąc to 11,36 zł.

Ktoś jednak dostrzegł kuriozum tej opłaty, bo Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia o zaniechaniu poboru opłaty skarbowej od decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego. Teraz ustawodawca chce naprawić to przeoczenie.

Przypomnijmy, że od 2014 r. osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy przysługuje dodatek energetyczny. Zgodnie z treścią obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł miesięcznie;

2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie;

3. dla gospodarstw składających się co najmniej z 5 osób - 18,93 zł. miesięcznie.

AD