Solidarność Wielkopolska - Młoda „Solidarność” w akcji
Młoda „Solidarność” w akcji
Poniedziałek 23 listopada 2015

Wzmocnienie wizerunku NSZZ „Solidarność” zwłaszcza wśród młodych ludzi, uaktywnienie młodych działaczy związkowych, kształcenie ich na przyszłych liderów – takie główne zadania postawiła sobie Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska.

Aktywność Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska jest wszechstronna. Sekcja zaangażowana jest w projekt „Szlachetna Paczka”. W tym roku koordynuje zbiórkę darów dla czterech rodzin z terenu Wielkopolski. Sekcja pod koniec października, we współpracy z Fundacją DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska zorganizowała akcję Kibice Siatkówki Wspólnie Przeciw Białaczce na rzecz powiększania Bazy Dawców Komórek Macierzystych. Wcześniej, w ramach akcji „Plecak na 6” przekazała dla poznańskiej szkoły podstawowej 50 plecaków dla dzieci, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Inne pożyteczne inicjatywy, w których młodzi z wielkopolskiej Solidarności brali udział, to: zorganizowanie zbiórki krwi i przekazanie czekolad do domu dziecka, odmalowanie płotu w żłobku.

- Oprócz zaangażowania na rzecz wsparcia lokalnych społeczności, jednym z naszych strategicznych celów jest zmiana wizerunku związku zawodowego wśród młodych ludzi – mówi Marcin Gallo wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”, a także sekcji w Regionie Wielkopolska. Jak twierdzi Gallo, spotkania na temat roli związku zawodowego z uczniami szkół zawodowych, ze studentami oraz akcje społeczne organizowane przez młodych z „Solidarności” przyniosą wymierny skutek w zmianie postrzegania organizacji związkowej dopiero za jakiś czas.

- Naszą misją jest działanie na rzecz zwiększenia udziału młodych związkowców w NSZZ „Solidarność”. Wzięliśmy udział w warsztatach z rozwoju Związku. Sam po tym szkoleniu rozmawiałem z pracownikami Poczty Polskiej i w ciągu tygodnia do organizacji związkowej wstąpiło aż 50 osób – relacjonuje Marcin Gallo. – Bardzo doceniam też Dział Rozwoju Związku i pomoc organizatorów związkowych. Można na nich liczyć od samego początku. Od pierwszych rozmów z kolegami o założeniu związku zawodowego, poprzez wprowadzenie do działalności związkowej, przeprowadzenie wyborów i wsparcie w formalnościach. Taki rozbudowany dział z wieloma organizatorami powinien istnieć w każdym regionie „Solidarności” – puentuje Gallo.

Najbliższe plany Sekcji Młodych z Wielkopolski to udział w szkoleniu dla młodych przywódców europejskich organizacji pracowniczych, którego celem jest projektowanie przyszłości międzynarodowego ruchu związkowego. Przez pięć dni młodzi ludzie będą szkolić się w różnych dziedzinach, m.in.: promocji, komunikacji, motywacji, upodmiotowienia i przywództwa, umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Działania Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska można śledzić na fb.

 

jk