Solidarność Wielkopolska - Młodzi mówią swoim głosem
Młodzi mówią swoim głosem
Poniedziałek 23 stycznia 2017

Rozmowa z Sebastianem Antczakiem, przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Młodych NSZZ „Solidarność” w Volkswagenie Poznań.

Skąd wzięła się inicjatywa powołania MKM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań? Chodziło o stworzenie organizacji analogicznej do funkcjonującej w VW w Niemczech?

- Niewątpliwie głównym powodem jest wzmocnienie głosu osób młodych zatrudnionych w Volkswagenie Poznań i będących członkami OM NSZZ „Solidarność” w VWP, a także propagowanie idei związkowej, a co za tym idzie umacnianie modelu współtworzenia związku wśród młodych pracowników.

W Niemczech już prawie od 50 lat młodzi oraz młodociani pracownicy mają swoich przedstawicieli zarówno w Volkswagenie oraz w IG Metall, którzy bardzo aktywnie uczestniczą w życiu przedsiębiorstwa i związku zawodowego. Przedstawiciele młodzieży VW mają swojego reprezentanta w negocjacjach płacowych z koncernem. Ich aktywność, zaangażowanie oraz pozytywny przykład, również przyczynił się do tego, abyśmy swoją „Solidarność” ubogacili o głos i zaangażowanie ludzi młodych.

Czym konkretnie zajmuje się Komisja Młodych? Czy są jakieś działania prowadzone tylko przez MKM w ramach całej organizacji związkowej w VWP?

- Naszym elementarnym zadaniem jest uczenie się modelu związkowego, który panuje w Volkswagen Poznań i jest charakterystyczny dla naszego Związku Zawodowego.

Obecnie działamy w obszarze kształcenia zawodowego, gdyż mamy ok. 250 uczniów zatrudnionych w VWP. Ponadto w naszym zakładzie swoje praktyki odbywają studenci kierunków dualnych. Rozmawiamy również o indywidualnych przypadkach młodych pracowników, szczególnie w tematach związanych z rozwojem zawodowym oraz podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Czy powołanie Komisji Młodych może spowodować, że młodzi pracownicy chętniej będą zapisywać się do związku? 

- Jednym z głównych założeń powstania Komisji Młodych było budowanie świadomości związkowej wśród naszych członków, lecz także propagowanie idei zrzeszania się pracowników według zasady „razem nie jesteś sam”. Otwartość na osoby młode, sposób postrzegania oraz ich pomysły i energia z całą pewnością ubogacają organizację sprawiając, że staje się ona silniejsza, patrząca odpowiedzialnie w przyszłość.

Do którego roku życia można należeć do MKM? Ilu pracowników w tym wieku liczy VW i ilu z nich wstąpiło do Komisji Młodych?

- Do Komisji Młodych NSZZ „Solidarność” w VWP mogą kandydować członkowie związku do 30 roku życia. Obecnie w VWP jest ok. 1400 pracowników poniżej tego wieku.  Nasza Komisja składa się z 18 przedstawicieli ze wszystkich zakładów VWP tzn. z Zakładu Caddy, Crafter i Odlewni, zarówno z obszarów bezpośredniej jak i pośredniej produkcji.

Jak układają się relacje z Komisją Młodych w Niemczech? Prowadzicie jakieś wspólne działania? 

- Na bieżąco informujemy się o tym, co dzieje się w naszych lokalizacjach, rozmawiamy także o wyzwaniach, które czekają nas w przyszłości. Dzięki bardzo dobrej współpracy między Radą zakładową w VW Hanower a OM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań mieliśmy możliwość pobytu w Hanowerze, aby z bliska zobaczyć jak wygląda praca młodych przedstawicieli w strukturach IG Metall oraz Volkswagena. Niewątpliwie ich codzienna praca wzmacnia świadomość związkową pracowników i odpowiedzialność za zakład pracy. Co jest niezwykle istotne w dobie tak istotnych zmian, jakie zachodzą w przemyśle motoryzacyjnym.

Po powstaniu w Volkswagenie Poznań Międzyzakładowej Komisji Młodych chcemy, aby współpraca z przedstawicielami młodzieży w niemieckich zakładach VW była jeszcze bardziej zintensyfikowana, gdyż wszystkim nam zależy na przyszłości pracowników i przedsiębiorstwa. W tym roku planujemy także wizytę naszych koleżanek i kolegów z Niemiec w Poznaniu.

Jakie cele stawia sobie pan jako przewodniczący Komisji Młodych?

- Bardzo mocno utkwiły mi często powtarzane słowa Piotra Olbrysia, przewodniczącego OM NSZZ „Solidarność” w VWP o tym, że „praw się nie dziedziczy, o prawa trzeba walczyć”.

Kierując się tymi słowami przede wszystkim chcę wzmocnić świadomość związkową wśród młodych pracowników, nad czym już pracujemy. Wiele się mówi, że młodzi nie są zainteresowani związkiem zawodowym. Absolutnie  nie zgadzam się z tą tezą, w czym umacnia mnie przykład „Solidarności” w VWP, gdzie została stworzona nam przestrzeń i warunki, abyśmy mogli aktywnie uczestniczyć w życiu związku i przedsiębiorstwa. Dostrzeżenie młodego pracownika spowodowało, że idea tworzenia Komisji Młodych bardzo pozytywnie została przyjęta przez młodych członków Związku, którzy dzięki temu mają możliwość działania. Przykład ten pokazuje również, że ideały „Solidarności” nie straciły nic na swojej aktualności.

Anna Dolska

*****

Dnia 30 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie wyborcze, podczas którego dokonano wyboru osiemnastu Członków Międzyzakładowej Komisji Młodych OM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań. Przewodniczącym został Sebastian Antczak, a zastępcą Karol Kamiński.  Swoją kandydaturę do Komisji mógł złożyć każdy Członek Związku, który nie ukończył 30 roku życia.