Solidarność Wielkopolska - Młodzi w dialogu – Dialog o młodych
Młodzi w dialogu – Dialog o młodych
Poniedziałek 23 kwietnia 2018

11-12 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się Forum Młodych NSZZ „Solidarność” pod hasłem „Młodzi w dialogu – Dialog o młodych”. Organizatorem konferencji była Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

Na wydarzenie złożyły się liczne panele dyskusyjne. Obejmowały one takie zagadnienia jak: związki zawodowe we współczesnej gospodarce, zmiany w funkcjonowaniu NSZZ „Solidarność”, wizerunek związków zawodowych, postulaty na rzecz poprawienia sytuacji osób młodych na rynku pracy, współpraca z organizacjami studenckimi i tematyka osób młodych w dialogu społecznym.

W Forum, poza młodymi członkami NSZZ „Solidarność”, wzięło udział wielu znamienitych gości, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Doradca Prezydenta RP, dr Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Doradca Prezydenta RP, Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, Pan Bogdan Ścibut, Komendant Główny OHP, Iwona Zakrzewska, Dyrektor CPS „Dialog” oraz Katarzyna Łażewska, Dyrektor Biura Rady Dialogu Społecznego. Ze strony Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, w Forum wzięli udział: Piotr Duda, Przewodniczący KK, Tadeusz Majchrowicz Zastępca Przewodniczącego oraz Henryk Nakonieczny członek Prezydium KK. Forum gościło także wielu panelistów, którzy zaprezentowali uczestnikom szerokie spektrum zagadnień, jakimi na co dzień zajmuje się Związek w obszarze polityk na rzecz osób młodych. Warto podkreślić, że w każdym z paneli dyskusyjnych brali udział młodzi członkowie NSZZ „Solidarność”, co pozwoliło na przedstawienie ich punktu widzenia. Wielkopolską „Solidarność” reprezentowali m.in. Marcin Gallo – lider Krajowej Sekcji Młodych  oraz Sebastian Antczak z poznańskiego Volkwagena.

Celem organizacji Forum było przede wszystkim włączenie młodych członków NSZZ „Solidarność” w debatę o ruchu związkowym i dyskusję na temat jego przyszłości. Ponadto, wydarzenie miało sprzyjać wyłonieniu młodych liderów, którzy w przyszłości pokierują Związkiem. Termin wydarzenia nie był przypadkowy, ponieważ w najbliższym czasie odbędą się wybory do struktur regionalnych i krajowych Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”, dlatego też ważne było, by młodzi członkowie NSZZ „Solidarność” mieli okazję się spotkać i bliżej poznać. W konferencji wzięli udział przedstawiciele większości Regionów i Sekretariatów Branżowych NSZZ „Solidarność”. Była to także okazja do tego, by podsumować pierwszą kadencję Krajowej Sekcji Młodych.

Szczególnie ważna i interesująca była dyskusja dotycząca ewentualnych zmian w funkcjonowaniu NSZZ „Solidarność”. W tym zakresie przedstawiciele Krajowej Sekcji Młodych zaprezentowali swoje propozycje. Obejmowały one m.in. wprowadzenie e-deklaracji, zmiany sposobu naliczania składki członkowskiej z pominięciem pracodawcy, wprowadzenia długofalowej strategii Związku, tak w obszarze organizowania, jak i strategii medialnej, włączania młodych w dyskusję o naszej Organizacji i podejmowanie współpracy z innymi organizacjami oraz stworzenie aplikacji związkowej. Do tych propozycji odnieśli się przedstawiciele Prezydium KK, którzy mówili o planowanych działaniach, jak np. wprowadzeniu kadencyjności. Podkreślali także wprowadzenie elektronicznej deklaracji, która będzie usprawniała działalność NSZZ „Solidarność”. Jednocześnie wskazywali na to, że należy szukać równowagi pomiędzy działaniami w sferze wirtualnej, a realnym kontaktem z drugim człowiekiem, który jest nieodzowny w świecie związków zawodowych.

Forum było okazją do tego, by młodzi związkowcy lepiej się poznali i nawiązali ze sobą kontakt. Mieli także okazję do tego, by poznać szerokie spektrum spraw, które znajdują się w orbicie zainteresowania Krajowej Sekcji Młodych oraz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.  Wypowiedzi liderów NSZZ „Solidarność” jasno wskazywały, że problematyka osób młodych i gotowość do reprezentowania ich w świecie pracy to jedne z kluczowych priorytetów Związku w najbliższych latach. Można także stwierdzić, że istnieje duża potrzeba dalszej dyskusji na temat naszego Związku.

ms