Solidarność Wielkopolska - Mój dom – mój prąd
Mój dom – mój prąd
Poniedziałek 14 stycznia 2013

1 stycznia 2013 r. wchodzą w życie postanowienia unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego, nakazujące producentom energii zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W związku z tym Polaków czeka drastyczna podwyżka cen prądu, a polska gospodarka może stracić nawet pół miliona miejsc pracy w ciągu 7 lat.

Możemy jednak się obronić. Naszą bronią jest Europejska Inicjatywa Obywatelska „Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego Unii Europejskiej” zarejestrowana  8 sierpnia 2012 r. przez Komisję Europejską. Od tego momentu Komitet ma 12 miesięcy, aby zebrać co najmniej milion podpisów obywateli w przynajmniej 7 krajach UE. Celem inicjatywy jest zawieszenie pakietu klimatyczno-energetycznego UE z 2009 r.

Skutki pakietu w pigułce

Pakiet klimatyczno-energetyczny i system aukcyjny handlu emisją CO2 niewiele mówią przeciętnemu Kowalskiemu. Niewielu sobie uświadamia, że 1 stycznia 2013, to początek dramatycznych problemów polskiej gospodarki i poważny cios dla budżetów domowych Polaków.

W 2013 r. ceny prądu w Polsce wzrosną o 30 proc., a ceny  ciepła o 22 proc. W kolejnych latach ceny prądu wzrosną o 60 proc. Podobnie wzrosną ceny ciepła.

Taki skok cen oznacza załamanie budżetów domowych polskich rodzin. I to nie tylko dlatego, że drastycznie wzrosną comiesięczne rachunki za energię elektryczną i ogrzewanie. Wzrost cen energii przełoży się na wzrost cen innych produktów - od żywności począwszy, a na tzw. dobrach trwałych skończywszy. Oprócz skokowego wzrostu kosztów utrzymania Polskę zaleje fala bezrobocia. Droga energia elektryczna doprowadzi do likwidacji wielu zakładów, które w poszukiwaniu niższych cen prądu przeniosą się do krajów, w których nie obowiązują zapisy unijnego pakietu. Zostaną też wstrzymane nowe inwestycje.

Lista branż, które będą się pozbywać pracowników jest długa. Na pierwszy ogień pójdą: hutnictwo, przemysł chemiczny, cementownie, przemysł papierniczy, przemysł metalowy, górnictwo, koksownictwo, motoryzacja.

W latach 2013-2020 stracimy od 250 tys. do nawet 500 tys. miejsc pracy. W zamian mają co prawda powstać tzw. zielone miejsca pracy, ale ma być ich raptem  24 tys., czyli 10-krotnie mniej!

Unijny pakiet klimatyczno-energetyczny zawiera rozwiązania zabójcze dla polskiej gospodarki i dla polskiego społeczeństwa. Staniemy się Trzecim Światem UE. Nasz kraj oraz inne państwa tzw. nowej Unii będą ofiarami tych rozwiązań.

 Kto zyskuje na rozwiązaniach pakietu?

Jednym z głównych beneficjentów wdrożenia pakietu będzie wielki biznes. W forsowaniu rozwiązań pakietu w obecnym kształcie chodzi o zyski z handlu i spekulacji uprawnieniami do emisji CO2, a także o promocję gazu ziemnego, co oznacza zwiększenie wpływu Gazpromu na energetykę UE. Chodzi też o promocję oraz masowe zwiększenie sprzedaży złożonych i odpowiednio drogich technologii: elektrowni wiatrowych, paneli fotowoltaicznych, biopaliw II generacji, urządzeń i materiałów dla energetyki jądrowej, a także wymuszenia stosowania drogich produktów o niższym zużyciu energii typu świetlówki energooszczędne. Sprzedawcami mają być państwa starej UE, a kupcami kraje nowej UE, w tym oczywiście Polska, a także inne kraje tzw. nowej UE.

Podpisy pod Europejską Inicjatywą Obywatelską „Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego Unii Europejskiej” będą zbierane zarówno tradycyjnie, jak również drogą elektroniczną w całej Europie. Deklaracje do zbierania podpisów zostaną przesłane do organizacji zakładowych „S”, można je również pobrać ze strony www.solidarnosc.poznan.pl

Więcej: www.solidarnosckatowice.pl

 

***

Komitet Obywatelski Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Zawieszenie pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej” tworzą:

Ludwik Dorn, poseł RP, Solidarna Polska, Przedstawiciel EIO, Polska

Paul Oakden, zastępca Przedstawiciela EIO, Wlk. Brytania, rekomendacja

United Kingdom Independence Party (UKIP), Grupa Europa Wolności i

Demokracji (EFD)

Robert Alexander Stelzl, Austria, Alians na rzecz Przyszłości Austrii (Bǖndnis Zukunft Ősterreich), Grupa Europa Wolności i Demokracji (EFD)

Anders Primdahl Vistisen, Dania, Duńska Partia Ludowa – Dansk Folkeparti

(DF), Grupa Europa Wolności i Demokracji (EFD)

Alexander Oikonomoy, Grecja, rekomendacja People’s Orthodox Rally

(LAOS), Grupa Europa Wolności i Demokracji (EFD)

Miroslav Romanovski, Litwa, rekomendacja Akcji Wyborczej Polaków na

Litwie (AWPL), Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR)

Marin Condescu, Rumunia, rekomendacja Federacji Związków Zawodowych

Federatia Nationala Mine Energie (FNME).