Solidarność Wielkopolska - My na Europejskiej Akademii Pracy
My na Europejskiej Akademii Pracy
Poniedziałek 11 maja 2015

Nazywamy się Paulina Jaskulska i Renata Ignaszewska. Pierwsza z nas pochodzi z okolic Zielonej Góry, a druga z okolic Leszna. Dzięki współpracy Regionu Wielkopolska z Federacją Niemieckich Związków Zawodowych, otrzymałyśmy  stypendium Europejskiej Akademii Pracy we Frankfurcie nad Menem, gdzie obecnie przebywamy. EAdA jest jednostką działającą przy Uniwersytecie Goethego kształcącą działaczy związków zawodowych.

Nasza przygoda z Akademią rozpoczęła się na początku lipca 2014 r. Wtedy to obie przyjechałyśmy do Poznania na zaplanowaną wcześniej rozmowę rekrutacyjną z przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska Jarosławem Lange oraz dyrektorem EAD-y prof. Martinem Allespachem. Po kilku dniach od spotkania otrzymałyśmy pozytywne odpowiedzi i w ten oto sposób 1 października 2014 r. rozpoczęłyśmy studia na Akademii.

Wspólnie z trzydziestoma dwiema innymi osobami reprezentującymi niemieckie związki zawodowe (Ver.di, IG Metall, EVG, IG BAU, NGG, IG BCE) oraz firmy takie jak: Volkswagen Deutschland, Daimler AG, H&M, WISAG, Fraport AG, uczęszczamy na zajęcia, na których poznajemy najrozmaitsze zagadnienia spotykane w działalności związkowej. Mowa tu w szczególności o: mechanizmach funkcjonowania gospodarki w kontekście możliwości wzrostu wynagrodzeń dla pracowników, sposobach obrony praw pracowniczych, warunkach godnej pracy, bezrobociu w Europie, etyce gospodarczej, procesach globalizacyjnych,, zmianach demograficznych, integracji europejskiej, polityce zdrowotnej i walutowej, Radach Pracowniczych.

Rok akademicki podzielony jest na trzy trymestry, z czego każdy koncentruje się na innej tematyce (gospodarka, polityka społeczna oraz prawo pracy). Jak dotąd miałyśmy dwa egzaminy pisemne i obie zdałyśmy je z ocenami pozytywnymi. Przed nami jeszcze cztery, jeden referat i praca dyplomowa.

Poza tym, od października do grudnia uczęszczałyśmy również na intensywny kurs języka niemieckiego, w styczniu odwiedziłyśmy wspólnie z grupą Technomuseum w Mannheim, a w marcu wybieramy się do Włoch oraz do Belgii na wizyty studyjne mające na celu zgłębienie wiedzy na temat związków zawodowych w innych europejskich państwach.

Dzięki Akademii jesteśmy bogatsze o ogrom wiedzy i przeżyć, ale nadal pozostajemy otwarte i ciekawe kolejnych dni oraz przygód.

Relacja stypendystek Regionu Wielkopolska  NZSS „Solidarność” w roku akademickim 2014/2015