Solidarność Wielkopolska - Na pięć lat …
Na pięć lat …
Poniedziałek 8 października 2018

Już nie na cztery, ale na pięć lat wybierać będziemy władze samorządowe. Czyli do 2023 roku. A moment decydujący dla wielu kandydatów do rad gmin, powiatów i sejmików nastąpi w niedzielę 21 października br. To bardzo ważna chwila dla rozwoju naszych „małych ojczyzn”, ponieważ  decyzje lokalne dotyczące spraw dla nas ważnych zapadają właśnie na poziomie gminy, powiatu czy województwa.

Czasami spotykam ludzi, którzy uważają, że ich wybory nie interesują i w konsekwencji nie głosują.  Szczerze mówiąc, bardzo mnie taka postawa dziwi, ponieważ skutki decyzji poszczególnych rad (czy tego chcemy, czy nie) „dotykają” każdego z nas.  Więc nie jest obojętne, kto będzie radnym, wójtem, burmistrzem czy prezydentem. Ludziom, którzy nie głosują, mówię: skoro pozbawiłeś się prawa do wyboru, to w konsekwencji nie masz moralnego prawa narzekać później na decyzje w sprawach lokalnych, które ciebie bezpośrednio dotyczą, chociażby w kwestiach podatkowych, komunikacji zbiorowej, oświaty, itd.

Wybory do władz w jednostkach samorządu terytorialnego cechują się jeszcze jednym interesującym i ważnym elementem:  często znamy kandydatów. A sądzę, że powinno nam wszystkim zależeć, by osoby legitymujące się zaufaniem społecznym, będące we władzach naszej „małej ojczyzny” odznaczały się mądrością, roztropnością, rozsądkiem i dobrym stylem działania. Dlatego właśnie cieszę się, że członkowie NSZZ „Solidarność” z doświadczeniem w działalności społecznej również kandydują w tych wyborach, a  mocą decyzji Zarządu i Prezydium Regionu Wielkopolska mają nasze poparcie. W tygodniu przed 21 października br.  zostaną przesłane do organizacji związkowych informacje o naszych kandydatach. Bardzo proszę o wsparcie dla nich. To bardzo ważne!!!

 

Jarosław Lange
- przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność”