Solidarność Wielkopolska - Na straży niezależności mediów
Na straży niezależności mediów
Poniedziałek 8 lipca 2013

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich uruchamia Pogotowie Dziennikarskie. Z początkiem lipca br. ruszy portal internetowy pogotowiedziennikarskie.pl publikujący materiały, które - z powodu nacisków lub blokady ze strony władz samorządowych lub urzędników - nie ukazały się w lokalnych mediach. SDP będzie umieszczać także artykuły nowe (odpłatnie) oraz przedruki najciekawszych materiałów. Projekt będzie realizowany do końca przyszłego roku.

W ramach Pogotowia Dziennikarskiego będzie można także zasięgnąć porad prawnych oraz eksperckich dziennikarskich udzielanych w siedzibie SDP w Warszawie oraz w siedzibie kancelarii adwokackiej obsługującej stowarzyszenie. Po wakacjach ogłoszony ma zostać konkurs dla mediów lokalnych i obywatelskich, odbędą się także trzy konferencje szkoleniowe.

Pogotowie Dziennikarskie powstało w ramach unijnego programu „Wzmocnienie mediów lokalnych i obywatelskich sprawujących społeczną kontrolę nad działaniami władz i instytucji publicznych”, a współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach tamtejszego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

AD