Solidarność Wielkopolska - Nagroda Frankiewicza
Nagroda Frankiewicza
Poniedziałek 27 kwietnia 2015

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do trzeciej edycji konkursu o Nagrodę im. Macieja Frankiewicza. Może to zrobić każdy: osoba prywatna, instytucja publiczna, firma czy organizacja pozarządowa.

Nagroda Frankiewicza to konkurs, który upamiętnia postać zmarłego wiceprezydenta Poznania. Organizatorzy szukają osób, które - tak jak on - kochają Ojczyznę i tę miłość przekładają na realne, konkretne działanie. Nowoczesnych patriotów, którzy Ojczyznę postrzegają jako jedną z najważniejszych wartości i przez swoją codzienną działalność przyczyniają się do jej rozwoju. Obszar aktywności, za który można otrzymać Nagrodę nie został szczegółowo określony, gdyż działania tego rodzaju mogą być bardzo różnorodne.

Aby zgłosić swojego kandydata należy wejść na stronę www.nagrodafrankiewicza.pl , pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i wysłać na adres info@nagrodafrankiewicza.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 maja. Laureatem Nagrody im. Macieja Frankiewicza może zostać tylko osoba w wieku 15-25 lat. 

Donatorem Nagrody im. Macieja Frankiewicza, którą stanowi statuetka i czek na 5000 zł jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Organizatorem konkursu są Wielkopolska Chorągiew Harcerzy ZHR oraz Fundacja Macte Animo.

Regulamin konkursu: www.nagrodafrankiewicza.pl