Solidarność Wielkopolska - Nagroda dla świadków historii
Nagroda dla świadków historii
Poniedziałek 27 maja 2019

Po raz dziesiąty zostaną przyznane w Poznaniu Nagrody Honorowe Prezesa IPN „Świadek Historii”. Uroczystości, która odbędzie się 7 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w Kinie Rialto przy ul. Dąbrowskiego 38, towarzyszyć będzie pokaz filmu „Fotograf” w reżyserii Zbysława Kaczmarka, który opowiada o Janie Kołodziejskim – fotografie i działaczu poznańskiej opozycji.

Nagroda została ustanowiona przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w 2009 r. Przyznawana jest raz w roku polskim oraz zagranicznym stowarzyszeniom, instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności. Może być także przyznana pośmiertnie. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczy Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W Poznaniu po raz pierwszy tytuł ten przyznano w 2010 roku, od tego czasu w dziewięciu poznańskich edycjach Nagrodę Honorową „Świadek Historii” otrzymało ponad 50 osób/instytucji. Wśród laureatów jest Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, który otrzymał  statuetkę w 2010 r.