Solidarność Wielkopolska - Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy
Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy
Poniedziałek 8 czerwca 2020

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu i Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zapraszają do udziału w konkursie o tytuł: „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”.

Konkurs organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy odbywa się na poziomie okręgowych inspektoratów pracy. Jego celem jest promowanie najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy w sferze ochrony pracy i praworządności w stosunkach pracy. Oczekiwanym rezultatem konkursu jest systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach.

Ze względu na przedłużający się stan epidemii w Polsce, decyzją Głównego Inspektora Pracy, ostateczny termin złożenia wniosków do Okręgowych Inspektoratów Pracy upływa 30 czerwca br.

Jednocześnie, w związku z koniecznością ograniczenia przepływu korespondencji papierowej, wnioski w ramach konkursu „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” należy kierować wyłącznie w formie elektronicznej na adres kancelaria@poznan.pip.gov.pl

Prosimy o przesłanie skanu zgłoszenia do wiadomości Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność w Poznaniu na adres mailowy: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

Regulamin konkursu, kartę zgłoszenia oraz oświadczenie można pobrać ze strony www.solidarnosc.poznan.pl .