Solidarność Wielkopolska - Najlepsi inspektorzy pracy
Najlepsi inspektorzy pracy
Poniedziałek 26 lipca 2021

5 lipca br. wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie o tytuł „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”.

Okręgowa Komisja Konkursowa obradująca pod przewodnictwem Tomasza Gajdzińskiego, zastępcy okręgowego inspektora pracy w Poznaniu dokonała oceny Społecznych Inspektorów Pracy zgłoszonych do konkursu.  skład komisji weszli także przedstawiciele Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, Rady Województwa Wielkopolskiego OPZZ oraz Rady Wojewódzkiej Forum Związków Zawodowych.

I miejsce w konkursie, na szczeblu wojewódzkim, zajął Wiesław Kwiatkowski, zakładowy społeczny inspektor pracy PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A.. II miejsce przyznano Krzysztofowi Śmigielskiemu, zakładowemu społecznemu inspektorowi pracy Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o., natomiast III miejsce zajął Paweł Marciniak, zakładowy społeczny inspektor pracy, członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

Celem konkursu jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na zapewnienie przez zakłady poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych.

 poznan.pip.gov.pl