Solidarność Wielkopolska - Najsłabszym ogniwem jest człowiek
Najsłabszym ogniwem jest człowiek
Poniedziałek 10 lutego 2020

Jak bardzo zaskakujący jest fakt, że w walce o bezpieczne miejsca pracy, największą barierą a zarazem wyzwaniem, są… ludzie?!

Domaganie się zastosowania najnowszych technologii, wysokiej klasy środków ochrony indywidualnej, zakupu świetnych narzędzi itp. itd. jest bardzo ważne, ale i tak, na końcu to… człowiek, podejmuje decyzje, na przykład czy zainwestować, czy i jak z powyższych dobrodziejstw skorzystać. Procedury, instrukcje bezpieczeństwa? Przecież ktoś je musi zatwierdzić biorąc odpowiedzialność, ktoś musi się ich nauczyć, ktoś musi zechcieć, we właściwy sposób je zastosować. I na każdym z tych etapów najistotniejszym i jak się okazuje najsłabszym ogniwem jest… człowiek.

Dlatego, obok wiedzy merytorycznej, to umiejętność efektywnego wpływania na ludzi jest jedną z najważniejszych cech osób reprezentujących pracowników w obszarze BHP (SIP, związkowcy, członkowie Komisji BHP etc.). Bo jako liderzy w swoim środowisku powinni oddziaływać na decyzje, na świadomość tych, którzy organizują i wykonują pracę. Bo jako liderzy powinni wspierać przekonanie, że bezpieczne zachowania są w żywotnym interesie wszystkich.

Na rozwijaniu powyższych kompetencji koncentrowano się podczas szkolenia „Poprawa bezpieczeństwa w pracy poprzez rozwijanie umiejętności przywódczych” zorganizowanego w Brukseli przez Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI)

Uczestnicy, przedstawiciele organizacji związkowych z 9-ciu europejskich krajów, poznawali i trenowali zastosowanie narzędzi wpływu takich jak: komunikacja interpersonalna, wystąpienia publiczne czy negocjacje. Dzięki ćwiczeniom indywidualnym oraz aktywnym metodom warsztatowym, każdy mógł np. poznać swój preferowany styl komunikacji oraz dowiedzieć się jak poprzez dopasowanie do odbiorcy, skutecznie na niego wpłynąć.

Zajęcia poprowadzili doświadczeni trenerzy. Wśród nich Dariusz Goc – obecnie jedyny w Polsce związkowy Eurotrener ETUI z dyplomem Uniwersytetu Lille w obszarze kształcenia dorosłych, specjalista i praktyk w zakresie tzw. „kompetencji miękkich” (jest m.in. finalistą zeszłorocznych Otwartych Mistrzostw Polski Wystąpień Publicznych).      

Wywieranie wpływu, inspirowanie, motywowanie, formułowanie przekonujących argumentów, negocjowanie. Choć nie jest to łatwe, to warto kształtować te kompetencje, ponieważ charakteryzują one wszystkich skutecznych liderów. A prawdziwie skutecznych liderów, za którymi podążają ludzie, potrzeba wszędzie, także w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

dg