Solidarność Wielkopolska - Nasz głos w Europie jest ważny
Nasz głos w Europie jest ważny
Poniedziałek 8 lutego 2016

Przemysław Rzepecki, członek Prezydium Zarządu Regionu Wielkopolska, przewodniczący Sekcji Branży Metalowców naszego Regionu i członek Sekretariatu Krajowego tej branży będzie reprezentował „Solidarność”  jako delegat w CCMI tj. Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle z ramieniaIndustriAll European Trade Union, gdzie jest członkiem Komitetu Polityki Przemysłowej IPC.

IndustriAll European Trade Union zrzesza niezależne i demokratyczne związki zawodowe reprezentujące pracowników fizycznych i umysłowych w przemyśle metalowym, chemicznym, energetycznym, górniczym tekstylnym, odzieżowym i obuwniczym oraz związane z tymi sektorami i działaniami. Organizacja utworzona w Brukseli 16 maja 2012 r. na Kongresie zjednoczeniowym federacji tych branż skupia ponad 8 milionów członków.

Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) współpracuje między innymi z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. Zakres kompetencji CCMI obejmuje działania Wspólnoty dotyczące przemysłu węgla i stali oraz jego łańcuchów produkcyjnych i konsumpcji. Zakres ten był stopniowo rozszerzony na przemiany w przemyśle w innych branżach gospodarki oraz na ich reperkusje w dziedzinie środków polityki zatrudnienia, polityki społecznej i strukturalnej, polityki pomocy publicznej i konkurencji, polityki badań i rozwoju technologicznego, ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego, polityki energetycznej i handlowej. Szczególne miejsce w działaniach CCMI zajmują przemiany zachodzące w przemyśle nowych państw członkowskich. Najbliższy posiedzenie Komisji CCMI odbędzie się 25 lutego br.

- W ramach IPC IndustriAll jestem w grupie roboczej, która będzie przygotowywać wnioski dotyczące m.in. cyfryzacji i digitalizacji przemysłu oraz nanotechnologii. Udział w pracach europejskich struktur jest ważny, bo daje nam bezpośredni dostęp do dokumentów już na poziomie ich tworzenia oraz umożliwia wpływ na podejmowane decyzje – mówi P. Rzepecki. 

EKE-S utworzony w 1957 r.,  to organ konsultacyjny Unii Europejskiej, którego funkcją jest doradztwo na rzecz głównych instytucji UE - Komisji Europejskiej, Rady UE, Parlamentu Europejskiego.

Komitet opiniuje propozycje legislacyjne UE oraz przedstawia własne inicjatywy w sprawach, którymi należy się zająć. Jednym z jego głównych zadań jest budowanie pomostu między instytucjami UE a zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim w poszczególnych krajach.