Solidarność Wielkopolska - Nie chcemy zabytkowych pensji
Nie chcemy zabytkowych pensji
Poniedziałek 23 maja 2016

Tak mówili pracownicy instytucji kultury 21 maja na Placu Wolności w Poznaniu, gdzie zorganizowali happening „Bal u Dziada Kultury”. Termin nie był przypadkowy. Manifestacja zorganizowana przez Regionalną Sekcję Pracowników Instytucji Kultury NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska odbyła się tuż przed Nocą Muzeów.

Uczestnicy protestu, niektórzy ubrani w łachmany, zatańczyli poloneza. Przechodniom rozdawano suchy chleb. Chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na niskie zarobki i złe warunki pracy oraz niskie nakłady na kulturę. Organizatorzy podkreślali, że marka polskiej kultury nie może być budowana kosztem ludzi, którzy od wielu lat domagają się rewaloryzacji wynagrodzeń.  Mają te same problemy, z którymi zmagają się inni pracownicy: praca zmianowa i weekendowa, spadek realnych wynagrodzeń, likwidacja etatów, duże wymagania, niepłatne nadgodziny oraz znaczną rozbieżność w zarobkach między szeregowymi pracownikami a dyrekcją. Stale też powiększają się dysproporcje między średnim wynagrodzeniem w instytucjach kultury, a średnim wynagrodzeniem w gospodarce i w sferze budżetowej.

Instytucje kultury w najlepszy możliwy sposób starają się realizować konstytucyjny postulat równego dostępu obywateli do kultury, kształtując tym samym postawy i kompetencje społeczne. Muzea, domy kultury, filharmonie, teatry i biblioteki są ważnymi miejscami spotkania Polaków z kulturą; tworzą ją, chronią i upowszechniają w wielu formach, docierając do szerokich grup odbiorców. Są także miejscem integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej. To dzięki codziennej pracy, zaangażowaniu, doświadczeniu, kreatywności oraz chęci podejmowania wyzwań przez pracowników kultury – instytucje, w których pracują,  zyskały uznanie w kraju i poza jego granicami.

Niestety, sytuacja finansowa pracowników kultury jest od wielu lat dalece niesatysfakcjonująca. Akcje protestacyjne, które mają charakter ogólnopolski,  odbywały się już w ubiegłym roku. Jedną z nich był „Bieg po pomoc do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Finansów i Prezydenta RP” zorganizowany przez związkowców „Solidarności” z wielkopolskich instytucji kultury. 2 września Romuald Piechocki, członek „Solidarności” w Teatrze Wielkim w Poznaniu, wyruszył spod Poznańskich Krzyży do Warszawy. Zabrał ze sobą petycję skierowaną do ww. instytucji państwowych, w której zwracano uwagę, że  trwanie obecnego stanu zagraża rozwojowi Kultury i naszemu Dziedzictwu Narodowemu.

„Możemy nosić chińskie ciuchy, jeździć czeskimi autami, patrzeć w japońskie telewizory, gotować w niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory i norweskie łososie. Co do kultury, to jednak wypadałoby mieć własną” – mówił prowadzący imprezę przywołując słowa Andrzeja Sapkowskiego z „Historii i fantastyki”.

*****

Średnie płace pracowników kultury

Starszy bibliotekarz – 38 lat pracy – 2096 zł

Starszy kustosz – 30 lat pracy – 2456 zł

Artysta chóru – 30 lat pracy – 2150 zł

Konserwator – 20 lat pracy – 2360 zł

Inwentaryzator – 15 lat pracy – 2450 zł

Renowator – 6 lat pracy – 1850 zł

Muzyk orkiestry (dęte) – 5 lat pracy – 1750 zł

Muzyk orkiestry (smyczki) 4 lata pracy – 2200 zł

Asystent muzealny – 3 lata pracy – 1950 zł