Nie pozwolimy zniszczyć MPK
Wtorek 27 grudnia 2011

Około 200 pracowników MPK oraz mieszkańców Poznania pikietowało 20 grudnia przed Urzędem Miasta w Poznaniu. Protestowali przeciwko planowanej restrukturyzacji spółki polegającej głównie na zwalnianiu pracowników i pogarszaniu jakości obsługi pasażerów.
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny utworzony przez wszystkie związki zawodowe działające w MPK sprzeciwia się rozbijaniu przedsiębiorstwa na mniejsze spółki. Ich zdaniem ten wariant organizacji transportu miejskiego nigdzie się nie sprawdził i miasta, które wcześniej go zastosowały teraz się z tego wycofują.
- Nie zgadzamy się na pokrywanie ciągle rosnących kosztów funkcjonowania Zarządu Transportu Miejskiego przez obniżanie funduszy na MPK. ZTM to urzędnicza czapa nad naszą firmą zżerająca nasze pieniądze. U nas się ludzi zwalnia, a tam przybyło 60 nowych stanowisk pracy – mówią związkowcy.
Pracownicy MPK walczą o utrzymanie miejsc pracy. W przyszłym roku ok. 200 osób ma zostać zwolnionych. - Rozumiemy, że budżet miasta jest trudny i oszczędności są konieczne, ale nie mogą się one odbywać kosztem pracowników, zmniejszaniem ich wynagrodzeń czy zwolnień. Na taką restrukturyzację zgody nie będzie – mówił J. Lange, szef wielkopolskiej „S”.

Związkowcy przestrzegają, że planowane zmiany negatywnie odczują pasażerowie. Mniejsza liczba pracowników to rzadsze kursy tramwajów i autobusów, niektóre linie mają zostać zawieszone lub skrócone.
Sprzeciwiają się także odebraniu darmowych biletów na przejazdy. - Aby komunikacja mogła prawidłowo funkcjonować, musimy stawiać się w zajezdni często w środku nocy. Bilety darmowe są ostatnim przywilejem socjalnym, jak nam został, będziemy o niego walczyć do strajku włącznie - zapewniali   związkowcy.
- Nie pozwolimy zniszczyć tego, co budowaliśmy przez 30 lat. Mamy najlepszą komunikację miejską w kraju i będziemy jej bronić – przekonywał Jarosław Kiereta z „Solidarności” MPK.

bn