Solidarność Wielkopolska - Nie żyje Bogdan Narożny
Nie żyje Bogdan Narożny
Wtorek 16 lutego 2021

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Bogdan Narożny, znany działacz wrzesińskiej Solidarności. Miał 77 lat.

W latach 1980–1989, był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Produkcji Pomocniczej i Montażu Budownictwa Rolniczego „Stokbet” we Wrześni, działaczem Międzyzakładowej Grupy „Solidarność” we Wrześni oraz Tymczasowego Zarządu Regionu Wielkopolska w Poznaniu.

W marcu 1981 r. współorganizował akcję strajkową w związku z kryzysem bydgoskim, w lipcu tego roku został delegatem Regionu Wielkopolska na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. W trakcie pobytu w ośrodku uczestniczył w kilkudniowej głodówce. Po zwolnieniu 29 kwietnia 1982 r. zaangażował się w pomoc dla represjonowanych i ich rodzin (zaopatrzenie w żywność, pomoc finansowa). Działał podziemnej Międzyzakładowej Grupie „S" we Wrześni, był członkiem Tymczasowego Zarządu Regionu Wielkopolska w Poznaniu, kolporterem podziemnych wydawnictw we Wrześni, Jarocinie, Poznaniu, m.in. „Solidarnych", „Tygodnika Mazowsze", „Veta", „Biuletynu Wojennego", książek wydawnictw: NOWa, Głos, Wydawnictwo im. gen. Fieldorfa-Nila, kaset audio, kalendarzy, znaczków poczt podziemnych. Od 1983 r. współorganizował comiesięczne spotkania działaczy „S", Mszy za Ojczyznę w Farze we Wrześni, pielgrzymki do sanktuarium oo. Paulinów w Biechowie oraz wykłady Uniwersytetu Ludowego tamże. Od 1986 r. członek jawnej Wielkopolskiej Rady „S" oraz TZR Wielkopolska. W latach 1984-1988 przewodniczący Rady Pracowniczej w Stokbecie, wspomagał działalność samorządów robotniczych w woj. poznańskim: (Telkom-Teletra, Wiepofama, Pomet, HCP), w Warszawie: (Huta Warszawa, FSO, Mostostal Warszawa). Zwolniony w 1986 r. krótko pracował  w  Centrali Nasiennej we Wrześni. W latach 1988-1989 bez zatrudnienia. Kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W 1988 r. wspomagał strajki na Śląsku, w Gdańsku. W styczniu 1989 r. zainicjował powołanie Komitetu Organizacyjnego Tymczasowego Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa „S” w Kaliszu.

Ze względu na swoja działalność opozycyjną był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństw w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o kryptonimie „Malkontent”, a także Spraw Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Sternik” oraz „Alternatywa”.

W 1989 r. współorganizował kampanię wyborczą Komitetu Obywatelskiego „S” w Poznaniu. Został przywrócony do pracy w Stokbecie, gdzie ponownie był przewodniczącym zakładowej „S”. W latach 1989-2008 był delegatem na WZD Regionu Wielkopolska, od 1990 członkiem ZR, w latach 1990-2004 delegatem na KZD. W latach 1989-2001 pracował w ZR. Od 2001 r. był na rencie.

Źródło: Encyklopedia Solidarności, materiały archiwalne IPN