Solidarność Wielkopolska - Nie żyje Regina Krawczyk
Nie żyje Regina Krawczyk
Poniedziałek 21 czerwca 2021

Odeszła od na 7 czerwca 2021 r. Do „Solidarności” należała od 1980 r. Od początku zaangażowana w działalność Związku w USI-Spółdzielni Wielobranżowej. Przez wiele kadencji była członkiem Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, delegatką na Zjazd Krajowy, członkiem władz krajowych Sekcji Osób Niepełnosprawnych.

Przez ponad trzydzieści lat niestrudzenie organizowała turnusy rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Człowiek wielkiego serca przez całe życie oddana służbie społecznej.