Solidarność Wielkopolska - Nie żyje Zdzisław Rozwalak
Nie żyje Zdzisław Rozwalak
Poniedziałek 28 października 2013

Był pierwszym przewodniczącym Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Miał 70 lat. Pracował jako ślusarz i mechanik w Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych. Był członkiem PZPR - legitymację partyjną rzucił w październiku 1980 r.

Członek „Solidarności” od 1980 r. W ostatnich dniach sierpnia 1980 r. stanął na czele Komitetu Strajkowego w Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych, został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Zakładowej.  We wrześniu został przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Wielkopolska, a w lipcu 1981 r. przewodniczącym Zarządu Regionu. Brał udział w obradach I Krajowego Zjazdu Delegatów   w 1981 r., był członkiem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Zatrzymany 14 grudnia 1981 r. został zwolniony po podpisaniu tzw. lojalki,  którą miesiąc później publicznie odwołał na konferencji prasowej dla dziennikarzy zagranicznych. Odmówił przystąpienia do reżimowych związków zawodowych.

W stanie wojennym szykanowany przez SB, inwigilowany i przesłuchiwany.  Organizował kolportaż wydawnictw podziemnych Od 1982 r. był przewodniczącym tajnych struktur „Solidarności” w PFMŻ.  W latach 90. był przewodniczącym Komisji Zakładowej i członkiem Zarządu Regionu Wielkopolska.

Był współtwórcą, a następnie prezesem Wielkopolskiej Fundacji Pomocy Inwalidom Filar działającej na rzecz  środowiska inwalidów i osób niepełnosprawnych.

Angażował się w wiele inicjatyw społecznych, m.in. działał w Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Stowarzyszeniu Poznański Czerwiec 1956.

Za swoją działalność został odznaczony Wojewodę Wielkopolskiego medalem „Na wieczną rzeczy pamiątkę” oraz medalem „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”.