Niedotrzymana deklaracja Tuska
Poniedziałek 23 kwietnia 2012
Fot. bn Podczas obrad plenarnych TK 22 marca przed Centrum Dialog ponad 500 kobiet protestowało przeciwko pacy do 67 roku życia

W kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych z udziałem premiera. Dokonano wtedy prezentacji nowego projektu zmian w systemie emerytalnym. Zakłada on wydłużenie i zrównanie wieku emerytalnego dla mężczyzn i kobiet do 67 lat oraz wprowadzenie tzw. emerytur częściowych.

Prezydium TK jest jedynie ciałem pomocniczym i nie podejmuje żadnych decyzji, dlatego zdaniem „S” prezentacja powinna się odbyć na posiedzeniu plenarnym TK z udziałem ekspertów.  Przedstawiona w tak okrojonym gronie mocno ogranicza możliwości poznania nowych rozwiązań przez partnerów społecznych.

Związek domaga się przekazania projektu do ponownej konsultacji w myśl ustawy o komisji trójstronnej. Dzięki temu przez 30 dni byłaby możliwość rzetelnej oceny proponowanych zmian. Niestety rząd odrzucił postulaty
”Solidarności” i nie będzie dalszych konsultacji. 

Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda przypomina, że premier zadeklarował prezentację projektu na plenarnym posiedzeniu TK 22 marca br.