Solidarność Wielkopolska - Niedziela wspólnym dobrem
Niedziela wspólnym dobrem
Poniedziałek 11 marca 2013

To temat konferencji, która odbyła się 25 lutego br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Chcemy pokazać niedzielę z różnych punktów widzenia. Nie tylko od strony podstaw teologicznych, ale także z punktu widzenia ekonomicznego - mówił ks. dr Tomasz Wielebski z Wydziału Teologicznego UKSW, jeden z organizatorów konferencji. Nad kwestią pracy w niedzielę dyskutowali eksperci, w tym reprezentanci Solidarności i przedstawiciele Kościoła.

Abp. Henryk Hoser, ordynariusz warszawsko-praski: - Nigdy nie spodziewałem się, że przyjdzie mi brać udział w sesji, której celem jest uzasadnienie potrzeby świętowania niedzieli. Dziś mówi się o sobocie i niedzieli jako o weekendzie, tymczasem  niedziela to wyjątkowy dzień ustanowiony przez Chrystusa, dzień święty, wprowadzający  nas w zupełnie inny porządek, nadający sens codziennej pracy, ale także dzień odpoczynku od naszego codziennego zabiegania. Zanikanie niedzieli powoduje zatarcie granic między sacrum i profanum, ale i paraliż życia codziennego, skoro tego dnia się nie świętuje. Trzeba przywrócić niedzielę świętowaniu i rodzinie.

Alfred Bujara, szef  Sekretariatu Krajowego Banków, Handlu i Ubezpieczeń „S” stwierdził, że od czasu wejścia na polski rynek wielkopowierzchniowych sieci handlowych liczba ich pracowników spadła kilkakrotnie, nie zmniejszyły się natomiast obowiązki. To powoduje większą niż kiedyś eksploatację zatrudnionych. W wielu hipermarketach pracownicy mają tylko jedną w miesiącu wolną niedzielę.

Przewodniczący „S” Piotr Duda w liście skierowanym do uczestników konferencji napisał, że „Solidarność” będzie ze wszystkich sił  dążyć do tego, aby w ten święty dzień pracowały wyłącznie osoby, których praca, a właściwie służba dla drugiego człowieka jest absolutnie niezbędna.

h.