Solidarność Wielkopolska - Niemedyczni to też służba zdrowia
Niemedyczni to też służba zdrowia
Poniedziałek 8 października 2018
fot. bn

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę podwyżkową dotyczącą pracowników służby zdrowia.

Nowelizowana ustawa obejmuje swoim działaniem pracowników zawodów „niemedycznych” m.in. rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunów medycznych, techników, salowych, bez których szpitale przestałby funkcjonować.

Zdaniem prezydenta, ustawa rozwiązuje problem zróżnicowania wysokości wynagrodzeń w służbie zdrowia w sposób systemowy. Dotąd bowiem zmiany wynagrodzeń w służbie zdrowia dokonywane były ad hoc i dotyczyły tylko poszczególnych grup osób pracujących w służbie zdrowia, co prowadziło do „rozjeżdżania się” systemu. Teraz się to zmieni.

O nowelizację ustawy bardzo zabiegała „Solidarność” zrzeszająca wszystkie grupy zawodowe.

- Przez rok walczyliśmy osamotnieni, jako jedyny związek zawodowy, o to, aby dzisiaj oznajmić wszystkim pracownikom niemedycznym, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze będzie regulowane w ustawie także dla nich – komentuje przewodniczący „S” Piotr Duda.

Piotr Duda zaznaczył, że ustawa stanowi krok w kierunku polepszenia sytuacji finansowej pracowników takich jak np. technicy, którzy wykonują pracę w szpitalach i innych placówkach medycznych.

Według danych Ministerstwa Zdrowia w kraju jest 35 tys. etatów pracowników działalności podstawowej. Resort wskazywał w toku prac legislacyjnych, że nie wszyscy z tych 35 tys. mają wynagrodzenie niższe niż zakłada ustawa. Poniżej zakładanego minimum zarabia w tej grupie około 20 proc. osób z wyższym wykształceniem, około 40% ze średnim i 75% z wykształceniem podstawowym.

bn, tysol.pl,

*****

O pracowników niemedycznych upominali się w czerwcu 2017 r. w Poznaniu pracownicy służby zdrowia  podczas manifestacji przed Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim.

Lechosław Namysł, przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „S” powiedział wówczas: - „Nie pozwolimy na podział na pracowników medycznych i niemedycznych, bo musimy jako służba zdrowia działać jak jeden mechanizm. Jesteśmy od siebie nawzajem zależni”.

A przewodnicząca Związku Zawodowego Techników Medycznych zaznaczyła, że oprócz tego, iż od dawna nie było podwyżek, to jeszcze 3 lata wcześniej wydłużono pracownikom niemedycznym czas pracy, bez żadnej rekompensaty finansowej. A przecież bez diagnostyki, bez analiz laboratoryjnych i całej obsługi medycznej nie jest możliwy proces leczenia.