Solidarność Wielkopolska - O „Solidarności” pozytywnie
O „Solidarności” pozytywnie
Poniedziałek 10 października 2011

Według najnowszych badań CBOS, przeprowadzonych w dniach 8-14 września 2011 r., od marca br. poprawiła się ocena działalności NSZZ „Solidarność”. 35% respondentów ocenia „S” pozytywnie (wzrost o 6%). O 4% zmniejszyła się liczba głosów dezaprobaty (do 30%).