Solidarność Wielkopolska - O „Solidarności” w Izbie Skarbowej
O „Solidarności” w Izbie Skarbowej
Poniedziałek 9 marca 2015

Trwają przygotowania do zmiany struktury organizacyjnej NSZZ „S” w Izbie Skarbowej w Poznaniu, która zacznie funkcjonować 1 kwietnia 2015 r. We wtorek  24 lutego w siedzibie Zarządu Regionu Wielkopolska odbyło się kolejne spotkanie poświęcone temu problemowi. Uczestniczyli w nim przedstawiciele „S” z urzędów skarbowych w regionach Wielkopolska i Wielkopolska Południowa oraz szefowie tych regionów Jarosław Lange i Jan Mosiński.

Efekt kilkugodzinnych rozmów to przyjęcie projektu Porozumienia i Regulaminu działania  zaprezentowane przez Elżbietę Wdowczyk, eksperta prawnego Regionu Wielkopolska Płd. Kolejnym krokiem będą dyskusje na poziomie organizacji związkowych w poszczególnych Urzędach Skarbowych.