Solidarność Wielkopolska - O bezpłatnych lekach dla seniorów
O bezpłatnych lekach dla seniorów
Poniedziałek 12 września 2016

Z portalu www.75plus.mz.gov.pl uruchomionego przez ministerstwo zdrowia można się dowiedzieć o warunkach programu zapewniającego seniorom bezpłatny dostęp do niektórych leków.  Prawo do bezpłatnych leków mają seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, a leki muszą znajdować się na specjalnej liście. Ponadto lekarze lub pielęgniarki, wystawiając receptę, powinni wpisać na niej symbol "S".

W pierwszym wykazie bezpłatnych leków znalazły się głownie środki mające zastosowanie w chorobach osób starszych, m.in. w schorzeniach urologicznych, reumatologicznych i kardiologicznych. Łącznie jest to 1129 preparatów (68 substancji czynnych). Pełna lista jest dostępna na stronie: http://75plus.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zalacznik_d.pdf. Resort zapowiada, że kolejne listy będą poszerzane.

Ministerstwo zdrowia szacuje, że dzięki programowi rachunki seniorów za leki refundowane w 2016 r. zmniejszą się o ponad 40 proc., a w kolejnych latach – o ponad 60 proc.

Receptę może wystawić lekarz, do którego pacjent jest zapisany w przychodni. W razie jego nieobecności receptę wypisze zastępujący go lekarz w tej samej przychodni. Ta sama zasada dotyczy samodzielnej indywidualnej praktyki lekarskiej.

Recepty mogą wystawiać też niektóre pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz lekarze, którzy zaprzestali już wykonywania zawodu, ale wciąż mają takie prawo i wystawiają receptę sobie lub członkom najbliższej rodziny.

Nie wystawią ich jednak lekarze POZ w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz lekarze bez specjalizacji, którzy wspomagają działalność przychodni. Recept tych nie wypiszą też lekarze POZ, na których liście pacjent nie jest zapisany oraz inni lekarze specjaliści, np. kardiolodzy i onkolodzy.

Seniorzy powinni także pamiętać, że nie zawsze lek, który znajduje się na wykazie, będą mogli otrzymać bezpłatnie. Uprawnienie to przysługuje im pod warunkiem, że został on przepisany we wskazaniu objętym refundacją. Jeśli więc lek jest refundowany w określonych wskazaniach, wówczas pacjent, który ma go stosować w innym wskazaniu, będzie musiał za niego zapłacić.

Środki na finansowanie projektu pochodzą z budżetu państwa. W pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy zostanie na niego przeznaczone 564,3 mln zł.

AD