Solidarność Wielkopolska - O ile wzrośnie płaca minimalna w 2022 r.
O ile wzrośnie płaca minimalna w 2022 r.
Poniedziałek 21 czerwca 2021

W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wzrosnąć do 3000 zł.  Minimalna stawka godzinowa wynosiłaby 19,60 zł. Oznacza to wzrost w stosunku do roku bieżącego o 200 zł (7,1 %).  Informację o propozycji Rady Ministrów podano na stronie Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Propozycja rządu zostanie przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego.  Negocjacje z partnerami społecznymi powinny zakończyć się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania propozycji.

Jeżeli  w tym terminie Rada Dialogu Społecznego  nie uzgodni ww. wysokości płacy minimalnej, wówczas decyzje w tym zakresie podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Ustalone przez Radę Ministrów kwoty nie mogą być niższe niż zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

www.gov.pl